Kemira PAX XL 61 – koagulaty glinowe

PAX XL 61 w zastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX
Membranowe pompy dozujące

Chlorek poliglinu występujący w jasnożółtym wodnym roztworze

z dodatkiem jonów Si oraz Mg. Używany przy produkcji papieru,

uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków przemysłowych.

 

 

Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,2±0,4
Jony glinu Al+3 % 5,4 ±0,2
Jony chloru  (Cl) % 11,0±2,0
Charakter Zasadowy 70,0±10%
Odczyn pH 3,0±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20
Lepkość mPas (20°C) ok. 4

 Badania wykazały, że optymalny pH dla koagulacji zanieczyszczeń w ściekach z zastosowaniem PAX XL 61 wynosi 7,9, dodatkowo nie potrzebuje obniżania pH w celu podwyższenia wydajnościkoagulacji. W porównaniu z niektórymi koagulantami żelazowymi uzyskiwano lepsze efekty w zakresie mętności a obniżenie pH z 8,1 na 7,81 dawało znaczy wzrost wydajności koagulacji

kontener magazynowy, do stacji dozowania PAX
kontener magazynowy do przechowywania substancji żrących

zawieszonych w roztworze zanieczyszczeń.

Należy pamiętać, że w celu uzyskania optymalnego efektu oczyszczania ścieku należy przeprowadzić szczegółową analizę ścieku, oraz wykonać serię testów z użyciem różnych koagulantów.
Koagulant PAX XL 61 posiada właściwości żrące, w celu bezpiecznego dozowania należy stosować odpowiednie środki ochrony oraz profesjonalnie wykonane instalacje dozujące.
PAX można dozować bezpośrednio do ścieków przy użyciu chemoodpornych membranowych pomp dozujących. Przechowywanie odczynnika możliwe jest w zbiorniku magazynowym – wykonanym z plastiku o wysokiej odporności na substancje żrące. Kontener lub zbiornik walcowy powinien posiadać dopuszczenie UN.
Na dodanych zdjęciach przedstawione są przykładowe zbiorniki do przechowywania koagulantów, oraz pompy dozowania wykorzystywane do prowadzenia procesu chemicznej obróbki w węzłach oczyszczania ścieków przemysłowych.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zamówienia pomp dozujących zapraszamy do kontaktu przez e-mail.