Kemira PAX XL 69 – uzdatnianie wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX XL 69 w przemyśle papierniczym i oczyszczaniu ścieków.

Koagulant glinowy PAX XL 69 występuje  w wersji handlowej jako jasnożółty roztwór o temperaturze przechowywania powyżej -5 stopni Celsjusza. Koagulant jest domieszkowany jonami krzemu Si, sodu Na oraz siarczanowymi VI SO4. Stosowany przez przemysł papierniczy, w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemyśle związanym z uzdatnianiem wody.

Zawartość Al2O3 w roztworze %  11,3±0,9
Obecność jonów Al+3 % 6,0 ±0,5
Zawartość chlorków Cl % 11,0±2,0
Zasadowość roztworu % 60,0±10
Odczyn Koagulantu pH 2,5±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20
Lepkość mPas (20°C) ok. 40

Do podawania koagulantów w trakcie procesu technologicznego stosuje się specjalistyczne instalacje dozowania. Podstawowa instalacja tego typu zawiera zbiornik z czujnikiem poziomu pompę

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX XL 69
Fragment instalacji dozowania koagulantów, widoczne pompy dozujące z orurowaniem diagnostycznym.

dozującą, ewentualnie opłaszczenie grzewcze.

 W przypadku pytań lub zainteresowanie instalacjami dozującymi lub koagulantami zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Informacje dotyczące redukcji chemicznego zapotrzebowania na tlen w ścieku CZYTAJ WIĘCEJ

Artykuły na temat dozowania i stacji dozowania chemii CZYTAJ WIĘCEJ