Kemira PAX XL1do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL1 koagulant glinowy w technologiach oczyszczania ścieków

Występuje w postaci roztworu bezbarwnego lub o jasnożółtym odcieniu. Wzbogacony w jony magnezu lub wapnia, nadaje się do procesów oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych oraz w technologiach uzdatniania wody do celów produkcji i spożycia.

Stężenie tlenku Al2O3 %  10,0±0,6
Procentowa zawartość jonów Al+3 % 5,3 ±0,3
Jony chlorkowe Cl % 13,0±2,0
Zasadowość % 70,0±5
Odczyn pH 2,5±0,5
Gęstość substancji kg/m3 (20°C) 1240±20
Lepkość koagulantu Lepkość (20°C) ok. 10

Osprzęt wykorzystywany do dozowania koagulantów i flokulantów:

oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania PAX XL1
stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych
  • instalacja z PVCu
  • chemoodporne pompy dozujące
  • zbiorniki z atestem UN do mogazynowania
  • Stacje dozowania koagulantu z czujnikiem poziomu w zbiorniku.

Zapraszamy do składania zapytań poprzez poniższy email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o technologiach oczyszczania ścieków komunalnych CZYTAJ WIĘCEJ

Poznaj tematy: mechaniczne oczyszczanie ścieków, chemiczne oczyszczanie ścieków PRZEJDŹ

Szukasz kontenerowej oczyszczalni ścieków? PRZEJDŹ i WYBIERZ