Kemira PAX XL3 oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody

Kemira PAX XL3 do stosowania w oczyszczalniach ścieków i instalacjach oczyszczania wody.

Wzbogacony jonami sodu, wodny roztwór chlorku poliglinu. Wykorzystywany przy uzdatnianiu wody i procesach prowadzonych w oczyszczalniach ścieków.

Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,0±0,6
Jony Al+3 % 5,3 ±0,3
Jony Cl % 13,0±2,0
Zasadowość % 70,0±5
Odczyn pH 2,5±0,5
Gęstość PAX XL3 kg/m3 (20°C) 1210±40
Lepkość mPas (20°C) ok. 10

Poprawny proces dozowania koagulantu zapewniają profesjonalne stacje dozowania.

stacja dozowania z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów PAX XL3
stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

 

 

Zapytania dotyczące koagulantów flokulantów instalacji dozowania, chemicznych instalacji z PVCu, prosimy kierować przez poniższy adres email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

 

Informacje o instalacjach dozowania PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące uzdatniania wody CZYTAJ WIĘCEJ