Kemira PIX 100 do oczyszczania ścieków

Koagulanty żelazowe Kemira PIX 100 do oczyczania ścieków przemysłowych i usuwania siarkowodoru ze ścieku.

Należy do koagulantów żelazowych, a dokładnie jest to roztwór wodny chlorku żelaza II. Stosowany w procesach związanych z oczyszczaniem ścieków poprodukcyjnych. Stosowany jest w celu usunięcia siarkowodoru ze ścieków oraz redukcji i zabezpieczeniu przed występowaniem bakterii niktowatych.

Zawartość żelaza Fe % 10,3 +/- 0,7
Żelazo w postaci jonów Fe2+ % 10,3 +/- 0,7
Obecność wolnego kwasu % 2,0 – 4,0
Obecność chlorków Cl % 16 ± 1
Gęstość kg/m3 (20oC) 1250 – 1280
Odczyn koagulantu pH poniżej 1

Odpowiednie dawkowanie Koagulantu wymaga specjalnej stacji dozowania PIX. Koagulant ma właściwości drażniące i żrące, wymagane są do jego przechowywania odpowiednie opakowania

oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania chemii w tym koagulantów PIX
stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

wykonane z zagęszczonego PP lub plastiku. Stacja dozowania posiada zbiornik sondę poziomu odczynnika wewnątrz oraz pompę dozującą.

 

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących koagulantów żelazowych i stacji dozowania koagulantów PIX.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Artykuły dotyczące osadów ściekowych CZYTAJ WIĘCEJ

Badania ścieku informacje CZYTAJ WIĘCEJ