Kemira PIX 112 – oczyszczanie ścieków

Stosowany w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Wykorzystywany przy uzdatnianiu wody do celów technologicznych i spożywczych. Występuje jako roztwór siarczanu żelaza III.

Stężenie procentowe żelaza Fe % 11,8 ± 0,15
Jony żelaza Fe2+ % max 0,06
Ilość wolnego kwasu Wolny kwas -4,0 – 0,0
Ilość substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1
Gęstość koagulantu kg/m3 (20°C) 1500 – 1560
Lepkosć mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn pH poniżej 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 112
Zbiornik magazynowy PIX

Podczas pracy z PIX 112 należy stosować ubiór ochronny

Zapraszamy do kontaktu w sprawie koagulantów PIX, PAX oraz instalacji dozowania i zbiorników magazynowych.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Czytaj więcej o recyklingu wody przemysłowej PRZEJDŹ