Kemira PIX 113 kondycjonowanie osadów

Kemira PIX 113 – strącanie fosforu i kondycjonowanie osadów.

Zbiornik z zagęczonego pp na ciecze żrące w tym PIX 113
Zbiornik magazynowy PIX z instalacją dozowania wyposażoną w membranową pompę dozującą.

Stosowany w procesach usuwania siarkowodoru z objętości ścieków. Posiada właściwości strącania fosforu z roztworu. Jest koagulantem żelazowym opartym o siarczan żelaza III, stosowanym w oczyszczaniu ścieków komunalnych, poprodukcyjnych, oraz wspomagająco w kwestiach kondycjonowania osadów ściekowych.

 

 

 

Zawartość żelaza ogólnego Fe % 11,8 ± 0,4
Jony żelaza II Fe2+ % 0,4 ± 0,3
Wolny kwas % -5,0 – 0,0
Gęstość PIX 113 kg/m3 (20°C) 1500 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn pH poniżej 1

 

PIX ze względu na właściwości żrące wymaga specjalistycznych zbiorników i pomp dozujących.

Zapraszamy do kontaktu w kwestii zbiorników na ciecze żrące, koagulantów żelazowych oraz informacji na temat pomp dozujących.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły na temat kondycjonowania osadów ściekowych PRZEJDŹ

prasy do odwadniania osadów PRZEJDŹ