Kemira PIX 116 strącanie fosforu

Chlorek żelaza III – Kemira PIX 116

Stosowany w postaci wodnego roztworu chlorku żelaza III. W technologiach oczyszczania ścieków ceniony jest za zdolność strącania fosforu. określany jest jako mający dobry wpływ na jakość odwadniania osadów. Skutecznie blokuje powstawanie siarkowodoru. Dodatkowo znalazł zastosowanie w procesach uzdatniania wody przemysłowej.

Stężenie żelaza Fe % 11,5 ± 0,5
Jony żelaza Fe2+ procentowo % max 0,5
Obecność wolnego kwasu % 0,0 – 3,0
Jony chlorkowe Cl % 23,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1310 – 1390
Odczyn pH poniżej 1
kontener magazynowy, do stacji dozowania PIX 116
kontener magazynowy do przechowywania substancji żrących

Zbiorniki do przechowywania PIX 116 wymagają atest UN

Zapraszamy do kontaktu w kwestiach związanych z doborem Koagulantów PIX i ich dozowaniem

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Dowiedz się więcej o instalacjach dozowania PIX PRZEJDŹ