Kemira PIX 122 koagulanty żelazowe

Koagulant żelazowy KEMIRA PIX 122 w procesach uzdatniania i recyklingu wody oraz oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnych.

Występuje jako roztwór siarczanu żelaza III, w postaci ciemnobrązowego roztworu. Wykorzystywany w procesach uzdatniania wody do celów spożywczych jak i przemysłowych. Stosowany jest również przy oczyszczaniu ścieków z przemysłu.

Zawartość żelaza Fe ogólnie % 12,6 ± 0,3
Zawartość jonów żelaza Fe2+ % max 0,06
Zawartość wolnego kwasu % -4,0 – -3,0
Stężenie substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1
Gęstość PIX 122 kg/m3 (20°C) 1550 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn pH poniżej 1
oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania PIX 122
stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

Koagulanty żelazowe ze względu na bardzo niskie pH wymagają specjalnych instalacji dozowania.

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat recyklingu wody przemysłowej PRZEJDŹ