Kemira PIX 123 – koagulanty żelazowe

Kemira PIX 123 – koagulant żelazowy do oczyszczania ścieków i redukcji siarkowodoru.

PIX 123 to roztwór siarczanu żelaza (III) w wodzie. Stosowany w procesach oczyszczania ścieków. Znajduje również zastosowanie w reakcjach strącania fosforu występującego w ściekach. Popularne są również opinie o pozytywnym wpływie koagulantów żelazowych na redukcję siarkowodoru powstającego w roztworze ściekowym. PIX 123 znany jest w zastosowaniach gdzie podawany do osadów ściekowych, ma pozytywny wpływ na optymalizację procesu zagęszczania osadów.

Zawartość żelaza Fe ogólnie % 12,6 ± 0,3
Jony żelaza Fe2+ % max 0,7
Zawartość wolnego kwasu % -4,0 – -3,0
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1
Gęstość kg/m3 (20°C) 1550 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn roztworu PIX 123 pH poniżej 1

Koagulanty żelazowe wymagają w procesie dozowania specjalnych pomp chemoodpornych. Do podawania koagulantu ze stacji dozowania sprawdzają się pompy membranowe.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PIX
Membranowe pompy dozujące stosowanie do podawania koagulantów żelazowych PIX

Ze względu na właściwości żrące substancji, do magazynowania wymagane są specjalne zbiorniki z atestem UN.

W przypadku pytań dotyczących koagulantów, flokulantów, chemoodpornych pomp dozujących. Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Chemoodporne pompy dozujące CZYTAJ WIĘCEJ

Stacje dozowania PIX CZYTAJ WIĘCEJ

Odwadnianie osadów CZYTAJ WIĘCEJ