Automatyka oczyszczalni PLC i SCADA

Profesjonalna automatyka oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Automatyka oczyszczalni ścieków przemysłowych
Automatyka oczyszczalni ścieków przemysłowych instalowanych w budynku i oczyszczalni kontenerowych.

Automatyka oczyszczalni przemysłowych jest kluczowym elementem pozwalającym na dostosowanie wydajności procesu oczyszczania do aktualnego zapotrzebowania. Dobrze zaplanowane układy sterowania monitorują wszystkie elementy funkcjonalne, podejmują decyzję o dozowaniu chemii, w przypadku wystąpienia błędów bezpiecznie zatrzymują maszyny.

Automatyka oczyszczalni ścieków przemysłowych oparta jest na sterownikach PLC (Programmable Logic Controller). Sterownik PLC z wgranym oprogramowaniem jest centralnym miejscem przetwarzania informacji pobieranych z zainstalowanych urządzeń oraz komend wysyłanych przez operatora oczyszczalni sterującego procesem za pośrednictwem dotykowego panelu operatorskiego. W rozległych instalacjach obejmujących np. oczyszczalnię mechaniczno – chemiczną i następnie reaktory biologiczne SBR możliwe jest zastosowanie kilku sterowników PLC połączonych w jeden system zarządzania SCADA. (Supervisory Control And Data Acquisition).

Dane pochodzące z czujników pobierane są do sterownika i przetwarzane w zakresie zainstalowanego oprogramowania sterującego. Automatyka oczyszczalni  pozwala na :

 • kontrolę parametrów ścieku
 • monitoring poziomu ścieku w zbiornikach
 • dostosowanie wydajności pracy pomp w zależności od ilości napływającego ścieku
 • podawanie odpowiedniej dawki chemii w zależności od natężenia objętościowego przepływu
 • analizę danych historycznych

Projektujemy i wykonujemy układy sterowania oczyszczalni ścieków przemysłowych. Budujemy kompletne instalacje oczyszczania ścieków, wiemy jak sprzęgnąć układy automatyki i napędy w sprawnie działający system. Posiadamy doświadczenie na oczyszczalniach przemysłowych i komunalnych. Lista poniżej podaje jaki zakres obejmuje automatyka oczyszczalni którą wykonujemy.

 • Programujemy sterowniki PLC, wykonujemy kompletne interface użytkownika dla paneli dotykowych.
 • Projektujemy i wykonujemy kompletne szafy sterownicze.
 • Podłączamy i uruchamiamy maszyny zainstalowane na oczyszczalni ścieków.
 • Dostarczamy:
  • napędy urządzeń
  • czujniki poziomu prętowe i ultradźwiękowe
  • sondy hydrostatyczne
  • przepływomierze
  • sondy pH z przetwornikiem
  • czujniki ciśnienia i podciśnienia
  • Zawory sterowane pneumatycznie lub z napędem elektrycznym
  • Elektrozawory
  • sterowniki PLC

Ponadto w naszej ofercie znajdziecie Państwo urządzenia i instalacje w których została zainstalowana automatyka oczyszczalni, są to :

 • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
 • Podczyszczalnie ścieków z przetwórstwa
 • Biologiczne reaktory SBR
 • Sekwencyjne membarnowe biologiczne reaktory SMBR
 • Prasy do odwadniania osadów ściekowych z uwzględnieniem wykonania kompletnego węzła odwadniania osadów.
 • Kontenerowe oczyszczalnie ścieków – dowiedz się więcej
 • Stacje dozowania chemii – przeczytaj więcej
 • Stacje przygotowania polielektrolitu do odwadniania osadów i oczyszczania ścieków – zapoznaj się z ofertą

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl