Oczyszczalnie kontenerowe – dla ubojni

Oczyszczalnie kontenerowe są dobrym rozwiązaniem dla Przedsiębiorców zamierzających ograniczyć koszty oczyszczalni.

Oczyszczalnie kontenerowe dla ubojni i zakładów przemsyłu mięsnego
Oczyszczalnie konenerowe

Nowoczesne technologie pozwalające na oczyszczanie ścieków z ubojni cechują się wysoką wydajnością tempem prowadzenia procesu. Umożliwia to zmniejszenie gabarytów urządzeń przy ciągłym spełnieniu założonych parametrów. W odpowiedzi na zapotrzebowanie Klientów, zaprojektowano oczyszczalnie kontenerowe. Rozwiązanie spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców ze względu na niższy koszt wdrożenia (nie ma konieczności budowy nowego budynku) oraz oszczędność miejsca wymaganego przez oczyszczalnię.

Oczyszczalnie kontenerowe zasadą działania nie odbiegają od klasycznych rozwiązań. W skład instalacji wchodzą :

  • kontener mieszczący urządzenia
  • sito bębnowe do separacji skratek
  • węzeł dozowania chemii, w tym stacja przygotowania polielektrolitu
  • mieszadła
  • flotator DAF
  • prasa do odwadniania osadów ściekowych

Gotowy zestaw transportowany jest do Klienta na standardowej naczepie TIR-a, a do uruchomienia potrzebuje jedynie podpięcia energii elektrycznej, oraz rurociągów technologicznych.

Zwarta zabudowa ogranicza emisję nieprzyjemnych zapachów i jest łatwa w czyszczeniu. Odpady w postaci osadu i skratek kierowane są przez przenośniki ślimakowe do zewnętrznych kontenerów.

Oczyszczalnie kontenerowe mogą być wyposażane w węzły oczyszczania mechaniczno – chemicznego a także w reaktory biologiczne np. SBR – sekwencyjny reaktor biologiczny.

Oferta opisywanych obiektów kierowana jest do mniejszych ubojni i zakładów przetwórstwa mięsnego dostosowujących parametry podczyszczonych ścieków do progu określonego w pozwoleniu wodno prawnym.

Dużym plusem wykorzystania zabudowy kontenerowej jest możliwość jej zwielokrotnienia, lub dokładki do wcześniej zamontowanego węzła mechaniczno – chemicznego nowego kontenera z układem reaktora biologicznego.

Oczyszczalnie kontenerowe dzięki wyposażeniu w sterownik PLC, pracują w trybie automatycznym, wymagającym tylko rutynowych kontroli pracy. Układy automatyki rejestrują parametry pracy i kiedy wykryją nieprawidłowości, kompensują je samodzielnie, lub zatrzymują pracę instalacji z jednoczesną sygnalizacją błędu. W zabudowie kontenerowej możliwe jest dostarczenie kompletnego węzła utylizacji osadów ściekowych.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących oczyszczalni kontenerowych dla ubojni i zakładów przemysłu przetwórstwa mięsnego.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o oczyszczalniach wykorzystujących flotator w przemyśle mięsnym PRZEJDŹ

Informacje i porównania pras do odwaniania osadów ściekowych PRZEJDŹ