Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych – budowa i technologia.

oczyszczalnia ścieków przemysłowych - technologia i budowa
Oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków przemysłowych

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych charakteryzują się odmienną budową i zasadą działania w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi na obiektach komunalnych.

Pod względem funkcjonalnym wyróżniamy :

  • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
  • Podczyszczalnie ścieków przemysłowych

Inny podział dotyczy sposobu instalacji, dokonując podziału wyróżniamy:

  • Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych
  • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych zlokalizowane w budynkach.

Czym różni się podczyszczalnia od oczyszczalni ?

Terminem podczyszczalnia określamy instalację której zadaniem jest oddzielenie zanieczyszczeń zawartych w ścieku, do poziomu spełniającego warunki sprecyzowane w pozwoleniu wodno-prawnym. Podczyszczalnie ścieków przemysłowych opierają się na technologii separacji zanieczyszczeń metodą mechaniczno – chemiczną. Nie występują reaktory biologiczne. Rozwiązanie jest znacznie tańsze, jednak nie pozwala na swobodny zrzut ścieków do środowiska, czyli do jeziora, rzeki lub innego odbiornika wodnego. Jest to jedna z najpopularniejszych metod oczyszczania ścieków z uboju i przetwórstwa mięsnego, przemysłu owocowo – warzywnego, i chemicznego. Ściek podczyszczony kierowany jest do komunalnej sieci sanitarnej prowadzącej do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Nazwa oczyszczalnia ścieków przemysłowych oznacza że należy wziąć pod uwagę technologię pozwalającą na zrzut oczyszczonych ścieków do środowiska. Normy związane z parametrami ścieku definiuje Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Parametry ścieku odprowadzanego są już bardzo rygorystyczne. Decydując się na oczyszczalnię, należy wziąć pod uwagę nie tylko węzeł oczyszczania mechaniczno – chemicznego, ale również budowę reaktora biologicznego np. SBR. Oczyszczanie biologiczne, znane inaczej jako metoda osadu czynnego, pozwala na znaczą redukcję zanieczyszczeń rozpuszczonych w ścieku poprodukcyjnym. Koszt budowy tego typu instalacji jest znacznie większy, jednak korzyści płynące z możliwości zrzutu oczyszczonego ścieku do środowiska, kuszą wielu inwestorów. Oczyszczanie biologiczne, pozwala również na recykling wody przemysłowej. Powtórnie wykorzystana woda może zostać użyta do mycia naczep transportowych lub zakładu, po zakończonej pracy.

Należy pamiętać, że obie metody oczyszczania, kończą się powstaniem osadu. w przypadku podczyszczalni ścieków przemysłowych jest to osad poflotacyjny, powstający z procesu wytrącania zanieczyszczeń, w urządzeniu o nazwie flotator. Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych dodaje jeszcze osad czynny, powiększa więc objętość odpadu, który należy zagospodarować.

Co zrobić z osadem ściekowym ?

Im większy napływ zanieczyszczeń tym więcej osadu wyprodukuje oczyszczalnia ścieków przemysłowych. Pierwsza czynność jaką należy wykonać, to zmniejszyć jego objętość. Proces ten nazywa się odwadnianiem osadu, i prowadzony jest przez wyspecjalizowane urządzenia nazywane prasami do odwadniania osadów ściekowych. Redukcja zawartości wody prowadzi do uzyskania osadu o zawartości do 30% suchej masy. Konsystencja takiego produktu przypomina wilgotną glinę. Osad w takiej postaci możliwy jest do utylizacji, lub dalszego zagospodarowania.

W związku z zaostrzającymi się wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się aby oczyszczalnia ścieków przemysłowych powstała w ich zakładzie. Inwestycja przeprowadzona dobrze owocuje długoletnim bezproblemowym działaniem. Należy zatem wziąć pod uwagę zrównoważone podejście do wyboru technologii, która będzie miała wpływ na cenę i koszt eksploatacji obiektu.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących oczyszczalni ścieków przemysłowych z uboju i przetwórstwa mięsnego

kontakt@sciekiprzemysłowe.pl

Czytaj więcej o kontenerowych oczyszczalniach ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Flotator – co to jest i jak działa CZYTAJ WIĘCEJ