Separator piasku do oczyszczalni przemysłowych

Separator piasku w oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych

Separator piasku może być wykorzystywany w instalacjach małych oczyszczalni komunalnych, jak i w podczyszczalniach przemysłowych, które w ściekach poprodukcyjnych posiadają piasek i żwir. Separatory piasku pozwalają na dokładne usunięcie ze ścieku zawiesiny mineralnej, będącej istotnym zagrożeniem dla instalacji oczyszczania ścieków, filtrów i elementów ruchomych np. pras do odwadniania osadów. Piasek w oczyszczanych ściekach może powodować przyspieszone zużycie elementów w konsekwencji poważne awarie, oraz pogorszenie jakości oczyszczania ścieków przemysłowych jak i komunalnych. Dodatkowo jako cięższy od wody może kumulować się na dnie zbiorników uśredniających lub reaktorów biologicznych, z czasem zmniejszając ich objętość roboczą, oraz zwiększając prawdopodobieństwo ryzyka zagniwania osadów na dnie zbiornika.

Separator piasku może występować jako urządzenie rozdzielające tylko zawiesiny mineralne lub jako sitopiaskownik realizujący proces rozdzielania skratek i piasku w obrębie jednego urządzenia. Separator piasku dedykowany dla oczyszczalni komunalnej współpracuje z piaskownikiem w celu odwodnienia zbierającej się na jego dnie masy piaskowej. W zastosowaniach przemysłowych separator piasku może być adaptowany do pracy w linii produkcyjnej lub na wejściu do oczyszczalni ścieków przemysłowych chroniąc tym samym urządzenia wchodzące w skład instalacji. Alternatywą dla separatora piasku jest sitopiaskownik pozwalający na oszczędność miejsca zajmowanego przez instalację oraz zmniejszający koszt wdrożenia, ze względu na częściową lub całkowitą eliminację betonowego piaskownika.

Opisywany separator piasku oraz wszystkie pozostałe urządzenia naszej produkcji wykonujemy ze stali nierdzewnej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą :

  • Projektujemy, budujemy i modernizujemy przemysłowe oczyszczalnie ścieków
  • Wykonujemy kompletne węzły odwadniania osadów ściekowych
  • Projektujemy i budujemy stacje dozowania chemii
  • Zajmujemy się sprzedażą stacji przygotowania polielektrolitu i pomp dozujących
  • Konstruujemy i wdrażamy śrubowe prasy osadu
  • Budujemy kontenerowe oczyszczalnie ścieków
  • Wykonujemy układy podczyszczalni ścieków przemysłowych w oparciu o flotator ciśnieniowy DAF

W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt za pośrednictwem
poniższego adresu e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków – informacje i oferty PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Podczyszczalnie ścieków wyposażone we flotatory ciśnieniowe PRZEJDŹ

Stacje dozowania chemii typy i specyfikacje PRZEJDŹ