Sita bębnowe do separacji skratek

Sita bębnowe w oczyszczalniach ścieków przemysłowych. Urządzenia wykorzystuje się do oddzielenia frakcji stałej od roztworu ścieku. Cechują się prostą konstrukcją, i dobrą wydajnością przy dużych przepływach. Konstrukcja sita bębnowego zawiera …