Sita bębnowe do separacji skratek

Sita bębnowe w oczyszczalniach ścieków przemysłowych.

Urządzenia wykorzystuje się do oddzielenia frakcji stałej od roztworu ścieku. Cechują się prostą konstrukcją, i dobrą wydajnością przy dużych przepływach. Konstrukcja sita bębnowego zawiera walec z nawiniętą blacha perforowaną lub drobną siatką. Średnica otworu powierzchni cedzącej dostosowana jest do ścieku z jakim urządzenia ma pracować. Bęben cedzący musi być czyszczony, do tego celu stosuje się strumień wody z dysz lub szczotki.  Sito bębnowe wyposażone jest w napęd powodujący obrót bębna wokół własnej osi. Łożyskowane elementy ruchome przytwierdzone są do konstrukcji wsporczej pozwalającej na stałe zamocowanie sita bębnowego do podłoża.

sita bębnowe do oczyszczania ścieków
sita bębnowe w instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych

Sita bębnowe pracują w myśl zasady, że wchodzący ściek podawany jest od góry urządzenia, skratki niesione w roztworze pozostają na powierzchni cedzącej, natomiast drobnocząsteczkowa frakcja płynna przedostaje się przez bęben i kierowana jest do węzła oczyszczania mechaniczno-chemicznego. Po wykonaniu niepełnego obrotu bębna skratki usuwane są z powierzchni cedzącej i kierowane do zewnętrznej prasy skratek przy pomocy przenośnika ślimakowego, lub kompresowane przez wbudowaną prasę szczelinową odwadniającą odcedzony materiał.

Sita bębnowe ze względu na zadowalającą wydajność stosowane są powszechnie w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych.

Należy pamiętać że, szczeliny w sicie bębnowym nie pozwalają na odseparowanie drobnocząsteczkowej frakcji ze ścieków a w przypadku ścieku o dużej ilości zawiesin lepkich może dochodzić do zatykania otworów.

Oczywiście nie zawsze istnieje potrzeba bardzo dokładnego usuwania materiału niesionego w roztworze ściekowym jednak przed wyborem takiego urządzenia, warto skonsultować ze specjalistą czy nie będzie zachodziła konieczność zastosowania innego typu urządzenia. Nowością na rynku są poziome sita skratek z ruchomym sitem szczelinowym. Konstrukcja takiego urządzenia zabezpiecza przed zapychaniem się szczelin oraz znacznie zwiększa możliwości hydrauliczne sita. Poziome szczelinowe sita skratek nie wymagają czyszczenia wodą ani szczotkami, ilość elementów ruchomych i zużywających się jest mniejsza, co korzystnie wpływa na cenę urządzenia i koszty eksploatacji. Ważnym atutem poziomych sit szczelinowych jest bardzo małe zużycie energii elektrycznej oraz dobre parametry separacji frakcji stałej przy braku zagrożenia zatykania urządzenia.

 Zapraszamy do kontaktu

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Odwadnianie osadów ściekowych CZYTAJ WIĘCEJ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych CZYTAJ WIĘCEJ