Kemira PAX XL 19F

Kemira PAX XL 19F – uzdatnianie wód, koagulant w podczyszczalniach ścieków przemysłowych. Wodny roztwór chlorku poliglinu w którym dodatkowo minimalny stosunek Al/Cl wynosi 1,6. Szeroko wykorzystywany przy uzdatnianiu wód powierzchniowych …