Kemira PAX XL 19F

Kemira PAX XL 19F – uzdatnianie wód, koagulant w podczyszczalniach ścieków przemysłowych.

Wodny roztwór chlorku poliglinu w którym dodatkowo minimalny stosunek Al/Cl wynosi 1,6. Szeroko wykorzystywany przy uzdatnianiu wód powierzchniowych i podziemnych. Używany w procesach przeprowadzanych w oczyszczalniach i podczyszczalniach zakładów produkcyjnych. Roztwór cechuje lekka mętność i szare zabarwienie.

Zawartość procentowa tlenku glinu Al2O3 %  16,0±0,9
Koncentracja jonów glinowych Al+3 % 8,5 ±0,3
Stężenie jonów chlorkowych Cl % 5,5±0,5
Zasadowość % 85,0±5
Odczyn koagulantu pH 4,0±0,5
Gęstość PAX XL 19F kg/m3 (20°C) 1220±20
Lepkość roztworu mPas (20°C) ok. 20

Urządzenia stosowane do przechowywania i dozowania koagulantu PAX XL 19F

oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania PAX XL 19F
stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

Zapraszamy do przesyłania zapytań przez poniższy email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o oczyszczaniu wody CZYTAJ WIĘCEJ

Podczyszczalnie przemysłowe PRZEJDŹ