Flokulator dynamiczny – mieszadło wolnoobrotowe

Flokulator dynamiczny – zbiornik z mieszadłem wolnoobrotowym

mieszadło wolnoobrotowe w zbiorniku - flokulator dynamiczny
flokulator dynamiczny – mieszadło wolnoobrotowe i zbiornik

Urządzenia zaprojektowane do współpracy ze stacjami polielektrolitu i prasami do odwadniania osadów . Powszechnie stosowane w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych. Flokulator dynamiczny składa się ze zbiornika, umieszczonego w nim mieszadła oraz napędu mieszadła. Instalacją doprowadzającą, dozowany jest do zbiornika polielektrolit, i mieszany z napływającymi przez otwór wejściowy ściekami poprodukcyjnymi. Sterowanie Automatyczne do którego podpina się flokulator dynamiczny, pozwala na nadanie odpowiedniego czasu dojrzewania kłaczków, przed wysłaniem ich do prasy odwadniającej osady ściekowe. Bardzo często Flokulatory tego typu występują jako integralne elementy wielodyskowych pras śrubowych wykorzystywanych do odwadniania osadów. W takim przypadku sterowanie napędem flokulatora odbywa się z poziomu układów prasy.

Mieszadła wolnoobrotowe mogą być również stosowane w branżach przemysłu papierniczego, chemicznego, spożywczego.

Wykorzystanie mieszadła wolnoobrotowego pozwala na regulację prędkości mieszania. Całe urządzenie zajmuje znacznie mniej miejsca niż flokulator rurowy, i cechuje się większą wydajnością. Zapotrzebowanie na energię zależy od wielkości urządzenia oraz natężenia pracy.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących flokulatorów dynamicznych, mieszadeł wolnoobrotowych i zbiorników.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o instalacjach roztwarzania i dozowania polielektrolitu PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące odwadniania osadów ściekowych CZYTAJ WIĘCEJ