Flokulator rurowy – mieszadło

Mieszadło - flokulator rurowy
Flokulator rurowy PVCu

Flokulator rurowy – statyczne mieszadło w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi flokulatora są rury z PVCu lub stal nierdzewna. Rozmiar flokulatora oraz dobór średnicy rur prowadzi się w drodze obliczeń na podstawie których możliwe jest zaprojektowanie i wyprodukowanie urządzenia spełniającego oczekiwane parametry.

Flokulator rurowy jest urządzeniem bardzo często stosowanym na oczyszczalniach ścieków przemysłowych. Może być instalowany zamiennie z flokulatorem dynamicznym wyposażonym w mieszadło. Brak poboru energii elektrycznej przez flokulator rurowy powoduje, że jest on częściej wybieranym produktem niż flokulator dynamiczny.

Zadaniem flokulatora jest jak sama nazwa wskazuje wytworzenie kłaczków, flokuł (flock) poprzez dokładne mieszanie przepływających w jego objętości roboczej ścieków z dodawanymi preparatami chemicznymi wspomagającymi zachodzenie procesu. Docelowo chodzi o wytrącenie zanieczyszczeń z objętości ścieku. W zależności od zastosowanej technologii i typu przemysłowych ścieków stosowana jest obok koagulantów i flokulantów, chemia do korekty pH roztworu. Dozowanie odbywa się poprzez sterowane centralne lub nastawione indywidualnie pompy dozujące . Flokulatory rurowe wyposażone są standardowo w pH-metr do kontroli parametrów ścieku. Dane z pH-metru przesyłane są do sterownika PLC lub innego układu sterującego pompą dozującą lub kontrolującej proces stacji dozowania chemii.

Dobór flokulatora uzależniony jest od wymagań klienta, specyfiki ścieków poprodukcyjnych oraz koncepcji działania całej instalacji oczyszczalni ścieków.

Przed wejściem do flokulatora najczęściej stosuje się filtr skratek lub sito bębnowe.

Dużą zaletą flokulatora jest, mała powierzchnia zajmowana przez urządzenie. Konstrukcja zapewnia odpowiednio długą drogę mieszania ścieków z preparatami podawanymi z dozowników chemii. Kolejnym atutem jest bezobsługowa praca i brak elementów zużywających się, co powoduje, że wymiana flokulatora rurowego konieczna jest dopiero gdy trzeba zwiększyć jego przepustowość.

Flokulatory rurowe współpracują przede wszystkim z flotatorami, sitami i filtrami w zależności od przyjętej technologii oczyszczania.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących instalacji oczyszczania ścieków, mieszadeł, stacji dozowania.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły opisujące mieszadła dynamiczne i mieszadła statyczne CZYTAJ WIĘCEJ

Instalacje dozowania zastosowania i cechy PRZEJDŹ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ