Mieszadła – wolnoobrotowe i wysokoobrotowe

Mieszadła do zastosowań przemysłowych

mieszadła do oczyszczalni ścieków i zastosowań przemysłowych
mieszadła do zastosowań przemysłowych

Mieszadła stosowane są praktycznie wszystkich gałęziach przemysłu. Kształt, obroty zależne są od zbiornika, i medium mieszanego. Wyróżniamy mieszadła wolnoobrotowe i szybkoobrotowe. Wolnoobrotowe stosowane są przeważnie do zabezpieczenia roztworów przez zastygnięciem lub rozwarstwieniem,  natomiast  wysokoobrotowe stosuje się do roztwarzania proszku w rozpuszczalniku, wymuszenia intensywnej cyrkulacji cieczy w zbiorniku.

Stosowane są powszechnie w stacjach polielektrolitu, instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych i oczyszczalniach ścieków komunalnych, zbiornikach uśredniających, stacjach roztwarzania chemii, i wielu innych.

Modyfikacją mieszadeł klasycznych są mieszadła napowietrzające, z powodzeniem stosowane w zbiornikach uśredniających ścieki, lub reaktorach oczyszczania ścieków przemysłowych. Mieszadła napowietrzające posiadają możliwość regulacji podawanego powietrza oraz obroty wirnika.

Wydajność mieszadła, oraz cyrkulacja cieczy wywołana przez jego ruch, zależy od kształtu łopat oraz ich kąta natarcia. Oczywiście uzyskanie oczekiwanego efektu możliwe jest tylko w przypadku prawidłowego dobrania wielkości i typu urządzenia, do zbiornika w którym ma pracować. Za małe mieszadło nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, za duże może w skrajnych warunkach doprowadzić do przelewania się zawartości zbiornika przez jego górne krawędzie. Wielkość planowanego mieszadła jest związana z doborem odpowiedniego napędu, który ma wprawić je w ruch obrotowy. Napęd przewymiarowany będzie droższy w zakupie i dodatkowo przyczyni się do podwyższonego zużycia energii elektrycznej. Napęd o zbyt niskich parametrach jeśli w ogóle zacznie obracać wałem mieszadła, może w krótkim czasie ulec uszkodzeniu, co niepotrzebnie pomnoży koszty wdrożenia.

Geometria dostępnych sprzedaży mieszadeł zależy od docelowego zastosowania urządzenia. Mocowane są zazwyczaj na wale połączonym z silnikiem przez motoreduktor. Łatwość instalacji oraz prosta konstrukcja umożliwiają stosowanie mieszadeł w praktycznie większości sektorów produkcji przemysłowej. Poprawny dobór, kształtu i parametrów ruchu warto skonsultować ze specjalistą, który rozpozna specyfikę problemu, i czerpiąc z doświadczenia w branży doradzi dobór odpowiedniego urządzenia.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących mieszadeł standardowych i mieszadeł napowietrzających.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Czytaj więcej na temat stacji dozowania polielektrolitu CZYTAJ WIĘCEJ

Dowiedz się więcej o mieszadłach i stacjach dozowania PRZEJDŹ