Pompy robocze

Pompy do oczyszczalni ścieków przemysłowych

Pompy stosowane w instalacjach ścieków przemysłowych powinny cechować się wydajnością połączoną z odpornością na czynniki korozyjne, wysoką zawartość frakcji mineralnej i wytrzymałością. Nieoczekiwane zatrzymanie głównej pompy nadawy ścieku na oczyszczalnię może w najgorszym wypadku doprowadzić nawet do zatrzymania zakładu przemysłowego.
Pompy zatapialne do ścieków nieoczyszczonych – są zaprojektowane do tłoczenia wody brudnej, poprocesowej, ścieków przemysłowych, ścieków po wstępnej obróbce w instalacji oczyszczania ścieków poprodukcyjnych. Wysoka rozpiętość mocy silników napędowych pomp pozwala elastycznie dostosowywać urządzenia do obciążenia hydraulicznego danej instalacji. W zależności od doboru wirnika pompy mogą tłoczyć ciecze z zawartymi elementami stałymi.

Pompy zatapiane charakteryzują się wysoką wydajnością, małym zużyciem i tym samym niską awaryjnością. Odpowiednio dobrany kształt wirnika do charakterystyki tłoczonych cieczy zapobiega zapychaniu się pompy, przez co, nieplanowane przestoje konserwacyjne stają się bardzo rzadkie. Czasem może jednak dojść do zablokowania pompy w drodze niewłaściwego użytkowania lub przypadkowych elementów zbyt grubych dla wirnika pompy. Czyszczenie i przegląd, w takiej sytuacji ogranicza się do minimum czynności, przez co oszczędzany jest czas, minimalizowane jest ryzyko przestoju całego zakładu.
zastosowania pomp :
– instalacje oczyszczania ścieków przemysłowych
– oczyszczanie ścieków komunalnych
– oczyszczanie ścieków gospodarczych
– zbiorniki gnojowicy
Pompy z rozdrabniaczem – nożem tnącym – wyposażone w nóż rozdrabniający frakcje stałe przed wpłynięciem do komory wirnika. Wytrzymała konstrukcja pozwala na stosowanie jej w trudnych warunkach np. :
– tłoczenie nieoczyszczonych ścieków komunalnych
– tłoczenie ścieków poprodukcyjnych
– tłoczenie osadu czynnego
– pompowanie wody brudnej
– pompowanie wody po opadowej
– przepompownie ścieków

POMPY SAMOZASYSAJĄCE – stosowane w instalacjach wody czystej, w gospodarstwach domowych, ogrodach przydomowych. Pompowanie wody do mycia, uzdatniania lub innych celów gospodarczych

Dysponujemy szeroką ofertą pomp do nadawy osadu oraz pomp dozujących. Wykonujemy kompletne stacje dozowania flokulantów i innej chemii niezbędnej do prowadzenia procesu oczyszczania.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących:

  • układów tłoczenia dedykowanych do przepompowni
  • instalacji dozowania chemii w oczyszczalniach ścieków przemysłowych
  • reaktorów biologicznych typu SBR
  • pras osadów ściekowych
  • kontenerowych oczyszczalni ścieków.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt przez adres podany poniżej

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl