Prasa osadu – technologia odwadniania osadów

Prasa osadu do odwadniania po procesie osadu czynnego lub oczyszczaniu mechaniczno – chemicznym oczyszczalni ścieków przemysłowych.

prasa osadu - wielodyskowa prasa śrubowa do odwadniania osadów ściekowych
Wielodyskowa prasa śrubowa do odwadniania osadów ściekowych i poflotacyjnych

Prasy do odwadniania osadów ściekowych stanowią podstawowy element wyposażenia instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych węzła odwadniania osadów oczyszczalni komunalnej. Ich podstawowe zadanie to wyciśnięcie jak największej ilości wody z dostarczonego osadu. Im więcej prasa wyciśnie tym mniejsza objętość osadu pozostaje do dalszego zagospodarowania.Podobnie wygląda kwestia odwadniania osadów powstających w oczyszczalniach ścieków przemysłowych gdzie najczęściej osad poflotacyjny wymaga zmiany konsystencji i zmniejszenia objętości przed dalszym jego zagospodarowaniem. Korzyści są oczywiste, masa osadu który należy utylizować jest zmniejszona, transport jest znacznie łatwiejszy, znika zagrożenie zagniwania osadów w zbiorniku uśredniającym.

Wyróżniamy :

  • Prasy filtracyjne komorowe
  • Taśmowe prasy osadu
  • Prasy śrubowe
  • Wirówki dekantacyjne
  • Wielodyskowe prasy śrubowe

Prasy Filrtacyjne komorowe odwadniają osad ściskając szeregowo ustawione sekcje – komory napełnione osadem. Wyniki procesu są bardzo dobre jednak prasa cykle napełniania komór i odwadniania osadu wymagają dużo czasu w porównaniu z innymi urządzeniami. Do przerabiania dużych ilości osadu prasa komorowa w porównaniu z innymi jest nawet kilkukrotnie większa, co przekłada się na wyższe koszty wykonania, montażu oraz większą zajmowaną powierzchnię przez urządzenie.

Taśmowe prasy osadu charakteryzują się występowaniem taśmy o szerokości np. 1 m lub większej wykonanej z tkaniny. osad najpierw odwadniany jest grawitacyjnie, a następnie podawany na taśmę, przykrywany od góry drugą taśmą i wciskany między obrotowe rolki. Przypomina to ideę działania magla który wszyscy znamy. Taśmowa prasa osadu jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych na oczyszczalniach komunalnych, charakteryzuje się dobrymi właściwościami odwadniania osadów, jednak należy podkreślić że koszty eksploatacji są nieporównywalnie większe w stosunku np do wielodyskowych pras śrubowych. Prasa taśmowa potrzebuje bardzo dużo wody do płukania taśmy, jej konstrukcja jest skomplikowana co ma znaczący wpływ na cenę urządzenia. Ważnym kosztem dla eksploatującego jest również sam koszt wymiany taśmy, pomijając czas przestoju.

Prasy śrubowe oparte są na przenośniku ślimakowym transportującym osad wewnątrz sita szczelinowego uformowanego w rurę. Podwyższenie ciśnienia powodowane ruchem ślimaka wymusza wyciskanie wody z osadu. Koncepcja pras śrubowych jest ciekawą ideą prowadzącą do ograniczania elementów ruchomych oraz zużywających się. Klasyczne prasy śrubowe, potrzebują wodę do płukania sita, dodatkowo ze względu na kompromis pomiędzy wielkością szczeliny a ilością wody służącej do jej przemywania, prasy śrubowe mogą przepuszczać spore ilosci zawiesiny podczas procesu odwadniania.

Wielodyskowe prasy śrubowe, są najnowszą technologią która wprowadzona na rynek sprawdziła się i uzyskuje bardzo dobre efekty podczas pracy. Prasa osadu potrzebuje niewiele wody do przemycia głowicy. Głowica odwadniająca wyposażona jest w przenośnik ślimakowy transportujący osad w jej wnętrzu oraz ułożone szeregowo na obwodzie krążki ruchome i stałe. Krążki ruchome ułożone są na przemian z ruchomymi. Ruchome krążki zapobiegają zatykaniu się szczelin odwadniających, i jednocześnie minimalizują użycie wody. Odciek uzyskiwany z wielodyskowej śrubowej prasy osadu jest w wielu przypadkach zbliżony do klarownego.

Wielodyskowa prasa osadu przystosowana jest do prasy w trybie ciągłym, umożliwiając odwadnianie osadów z pominięciem dużych zbiorników uśredniających. Jej wydajność jest na tyle wysoka, że umożliwia praktycznie odbieranie osadu prosto z flotatora. Flokulator dynamiczny wchodzący w skład prasy zaprojektowany został z myślą o jak najkrótszym czasie wymaganym na dojrzewanie kłaczków po dodaniu polielektrolitu.

Prasa osadu, jest urządzeniem zautomatyzowanym przez co praktycznie bezobsługowym, posiadającym własny system zmywania głowicy odwadniającej, oraz czujniki pozwalające na w pełni automatyczny system pracy urządzenia. Sterownik PLC umożliwia integrację wielodyskowej prasy śrubowej z innymi urządzeniami np. przenośniki ślimakowe, pompy dozujące, pompy osadów, stacje wapna stosowane do higienizacji osadów. Wdrożenia pokazują, że wielodyskowa śrubowa prasa osadu pomimo możliwości autonomicznej pracy, bardzo dobrze współpracuje z pozostałymi maszynami oczyszczalni ścieków.

Warto podkreślić, że wielodyskowa śrubowa prasa osadu jest również oszczędna, z testów wynika, że pobór mocy jak i bardzo małe ilości wykorzystywanej wody, w skali roku dla użytkownika

Zachęcamy do kontaktu i uzyskania więcej informacji na temat pras do odwadniania osadów ściekowych stacji polielektrolitu, instalacji dozowania, kompletnego węzła odwadniania osadu.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

przynoszą realne oszczędności. PRZEJDŹ DO PORÓWNANIA PRAS

Dowiedz się więcej o stacjach dozowania polimeru  PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące osadów ściekowych, osadów poflotacyjnych i po procesie osadu czynnego CZYTAJ WIĘCEJ