Przenośnik ślimakowy

Przenośnik ślimakowy w oczyszczalni ścieków przemysłowych

Przenośnik ślimakowy lub inaczej przenośnik śrubowy jest podstawowym urządzeniem wchodzącym w skład oczyszczalni ścieków przemysłowych. Konstrukcja urządzenia pozwala na kontrolowany i wydajny transport osadów ściekowych, skratek lub mułu z sitopiaskownika. Zasada działania przenośnika ślimakowego opiera się o nieruchome koryto, najczęściej w kształcie litery U oraz obracającego się wału śrubowego. Wał wykonany jest z rury i nawiniętego na nią zwoju blachy. Kierunek nawinięcia blachy może być podobnie jak w gwincie śruby lewoskrętny lub prawoskrętny. Występują przenośniki ślimakowe bezwałowe, przenośniki ślimakowe rurowe oraz przenośniki ślimakowe wałowe. Wydajność wymienionych konstrukcji umożliwia dopasowanie ich do praktycznie każdej instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych.

Przenośnik ślimakowy wykonuje się ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4401 w przypadku środowiska o podwyższonej agresywności korozyjnej. Jako napęd przenośnika stosuje się silnik z motoreduktorem pozwalającym na poruszanie wałem śrubowym oczekiwanym zakresie obrotów.

Przenośnik ślimakowy należy liczyć na wydajność transportowanego nosiwa z uwzględnieniem jego granularności i gęstości. Istotna jest również lepkość i współczynnik tarcia. Dane uzyskuje się z tabel lub badań prototypu. Warto pamiętać, że osad ściekowy transportowany przez przenośnik ślimakowy może zawierać znaczne ilości wody. W celu zapobiegania przeciekania osadu przez szczeliny pomiędzy walem śrubowym i korytem, stosuje się na dnie koryta wykładzinę w zagęszczonego PE.

Podczas projektowania przenośnika ślimakowego należy uwzględnić wartość ugięcia wału. W przenośnikach ślimakowych często stosuje się łożyska pośrednie, montowane w połowie długości wału. Mają one zabezpieczyć wał ślimakowy przed nadmiernym ugięciem. Bardzo istotną kwestią są obliczenia koryta przenośnika na ugięcie. Im dłuższy przenośnik ślimakowy wym więcej osadu obciąża konstrukcję koryta.

Transportery ślimakowe wykorzystywane są do transportu osadów z prasy odwadniającej osady poza instalację oczyszczania ścieków, mogą występować w stacjach higienizacji osadów , usuwania skratek z sit lub filtrów taśmowych. Wykonywane najczęściej na zamówienie, i dostosowywane do wymogów Klienta.
Przenośniki ślimakowe, dają szerokie możliwości transportu materiału. Możliwość łączenia ich pozwala na dopasowanie drogi transportu zgodnie z wytycznymi projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

  • przenośniki ślimakowe
  • stacje hignienizazji osadu
  • kontenerowe oczyszczalnie ścieków
  • Biologiczne reaktory SBR
  • Oczyszczalnie oparte o membranowe zestawy filtrujące
  • prasy osadów
  • automatyka oczyszczalni

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu przez adres e-mail podany poniżej :

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o kontenerowych oczyszczalniach ścieków PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów PRZEJDŹ