Sprężarki i dmuchawy

Dmuchawy i sprężarki do napowietrzania ścieków.

Sprężarki i dmuchawy- stosowane są powszechnie w instalacjach oczyszczania ścieków komunalnych i podczyszczalniach ścieków poprodukcyjnych. Umożliwiają ciągłe napowietrzanie zbiorników uśredniających, chroniąc tym samym ścieki przed zagniciem, oraz w niektórych instalacjach wspomagając flotację.

Dmuchawy i sprężarki wykorzystuje przemysł : chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, papierniczy, tekstylny.

Parametry dmuchaw napowietrzających i sprężarek, zależą od obciążenia w jakim mają pracować, rozległości instalacji wysokiego ciśnienia i jej szczelności oraz konsumpcji energii elektrycznej urządzenia.

Projektując układ napowietrzania oczyszczalni ścieków należy wziąć pod uwagę straty ciśnienia w rurociągu tłocznym, oraz wysoką temperaturę gazów opuszczających urządzenie.Sprężarki i dmuchawy wykonane są z myślą o pracy ciągłej. Dobrze dobrana dmuchawa lub sprężarka umożliwia właściwe napowietrzanie reaktora biologicznego. W celu zapobiegania awariom zatrzymującym proces oczyszczania, wykonuje się instalacje z podwojoną ilością sprężarek. W przypadku awarii pełne obciążenie przejmują dmuchawy sprawne.

W celu prawidłowego napowietrzania reaktora biologicznego można sterować przepływem przy pomocy zaworów ręcznych lub automatycznych. Uzyskujemy równomierne rozprowadzenie powietrza w całej objętości.

Dmuchawy i sprężarki należy wyposażyć w filtry zatrzymujące pyły i grubsze zanieczyszczenia, Ochroni to przed nadmiernym zużyciem turbiny dmuchawy a zamontowanie filtra ok 1 m od radiatora dmuchawy pomaga dodatkowo w zasysaniu powietrza chłodnego, obniżającego temperaturę pracującej dmuchawy.

Właściwy dobór dmuchawy nie jest rzeczą trudną, jednak zawsze warto dowiedzieć się od specjalisty, czy dokonaliśmy właściwego wyboru. Ostatnią istotną kwestią jest średnica rurociągu, za duża spowoduje nadmierne straty ciśnienia, za mała utrudni przesył powietrza.

Zapraszamy do kontaktu.

Nasza oferta obejmuje:

  • projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków przemysowych
  • budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków
  • budowa pras do odwadniania osadów ściekowych
  • wykonanie układów oczyszczania wyposażonych we flotator ciśnieniowy
  • projektowanie i wdrażanie układów automatyki oczyszczalni ścieków
  • stacje przygotowania polielektrolitu
  • instalacje dozowania chemii
  • sita wibracyjne i skratek

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poniższego adresu e-mail

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Więcej informacji o kontenerowych oczyszczalniach ścieków znajdą Państwo po przejściu na inną stronę PRZEJDŹ

Porównanie urządzeń do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ