Stacje dozowania dla oczyszczalni

Stacje dozowania chemii
Stacje dozowania chemii

Stacje dozowania chemii do zastosowań w oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych.

Stacje dozowania chemii są powszechnie stosowane w komunalnych oczyszczalniach ścieków jak i przemysłowych podczyszczalniach ścieków poprodukcyjnych. Głównym zadaniem stacji dozowania jest przechowywanie i podanie określonej dawki preparatu do wskazanego miejsca instalacji oczyszczania ścieków. Sterowanie stacją może odbywać się w sposób ręczy lub automatyczny. Elementami wchodzącymi w skład stacji dozowania chemii są zbiornik do przechowywania preparatu, pompa dozująca wyposażona w układ pobierający chemię i czujnik poziomu chemii w zbiorniku. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi instalacja transportująca chemię do miejsca przeznaczenia, czyli węże, rury, zawory.

Produkowane stacje dozowania wyposażamy tylko w produkty renomowanych producentów. Jest to rozwiązanie droższe, ale zapewniające nieprzerwaną pracę i ograniczenie do minimum potencjalnych napraw serwisowo gwarancyjnych.

Całość najczęściej ustawiona jest w specjalnie przygotowanej do tego celu wannie wychwytowej, lub na paletach wychwytowych. Umożliwia to bezpieczne użytkowanie zestawu nawet w przypadku wycieku, eksploatator ma gwarancję, że uwalniające się środki chemiczne, nie będą w sposób niekontrolowany rozlewać się po zakładzie lub budynku oczyszczalni.

Wanna wychwytowa zabezpiecza również przez skażeniem środowiska naturalnego. Jej specjalnie przystosowana konstrukcja pozwala na zatrzymanie wyciekających związków chemicznych w jej obrębie, oraz późniejsze zabiegi naprawcze.

Produkowane przez nas stacje dozowania chemii możemy podzielić na :

  • Stacje koagulantów Kemira PIX
  • Stacje koagulantów Kemira PAX
  • Stacje przygotowania polieleltrolitu
  • Stacje dozowania kwasów
  • Stacje dozowania zasad
  • Stacje systemu Kemira FERROX
  • Stacje dozowania pożywek węglowych do procesu denitryfikacji
  • Stacje dozowania środków antypiennych.

Niektóre preparaty wymagają określonej temperatury przechowywania. Przy spadku temperatury otoczenia poniżej wartości określonej w karcie charakterystyki może dość do krystalizacji, gęstnienia, lub rozwarstwienia produktu. Aby uniknąć sytuacji która uniemożliwi lub znacząco utrudni prawidłowe funkcjonowanie instalacji oczyszczania ścieków stosuje się specjalne opłaszczenia grzewcze pojemników oraz przewodów łączących stację dozowania z instalacją oczyszczania ścieków.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania zapytań na stacje dozowania chemii i pompy dozujące przez poniższy adres e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Więcej informacji na temat stacji dozowania i instalacji chemicznych PRZEJDŹ

Pompy dozujące renomowanych firm PRZEJDŹ