Stacje wapna – higienizacja – R10

Stacje wapna do unieszkodliwiania osadów ściekowych metodą R10.

Stacje wapna połączone z mieszadłem osadu prowadzą proces higienizacji, który jest jednym z podstawowych procesów w technologii unieszkodliwiania osadów ściekowych. Układ higienizacji . Zlokalizowany jest on najczęściej w okolicy wyjścia prasy do odwadniania osadów oraz systemów transportu osadu poza oczyszczalnię ścieków. Higienizacja osadów znana jest również pod nazwą chemicznej stabilizacji osadów ściekowych.

Celem stosowania higienizacji jest redukcja organizmów chorobotwórczych w osadzie, redukcja nieprzyjemnych zapachów, stabilizacja struktury osadu.

Metoda wykorzystująca wapno palone jest uzasadniona ekonomicznie, dodatkowo warto wspomnieć o dyrektywie R10 regulującej gospodarkę osadami biologicznymi i flotacyjnymi.

Zastosowane w instalacjach stacje wapna wraz z dozownikiem i transporterem ślimakowym stanowią prosty konstrukcyjnie zespół, cechujący się dużą wytrzymałością i wydajnością.

W skład instalacji do higienizacji osadów najczęściej wchodzą, zasobnik wapna, transporter ślimakowy, dozownik wapna, mieszadło do roztwarzania wapna w masie osadu.

Na życzenie klienta dodawane są również urządzenia do chlorowania skratek. Generatory chloru mogą współpracować z praktycznie każdą instalacją oczyszczania ścieków. Cechują się wysoką wydajnością oraz dobrą jakością wykonania.

Metoda R10 mimo, że sprawdzona w niedalekiej przyszłości zostanie zastąpiona innymi bardziej efektywnymi technikami przetwarzania osadów. Stacje wapna w punktu widzenia mechanicznego nie są rozwiązaniem kosztownym, jednak ilość dozowanego wapna podnosi całkowity koszt oczyszczania ścieków. Nowe technologie docelowo będą tańsze w eksploatacji a produkt końcowy będzie cechował się lepszymi parametrami kwalifikującymi osad do dalszego zagospodarowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą maszyny do oczyszczalni ścieków włączając w to stacje wapna:

  • Produkujemy prasy śrubowe do odwadniania osadów ściekowych
  • Wykonujemy i dostarczamy kontenerowe oczyszczalnie ścieków
  • Wdrażamy kompletne węzły odwadniania osadów ściekowych
  • Prowadzimy sprzedaż instalacji dozowania i pomp dozujących
  • W rozwiązaniach dla  przemysłowych oczyszczalni ścieków wdrażamy flotatory ciśnieniowe DAF
  • Wykonujemy kompletne układy sterowania oczyszczalnią ścieków
  • Budujemy biologiczne reaktory SBR

Osoby zainteresowane ofertą na wymienione urządzenia zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poniższego adresu e-mail :

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o kontenerowych oczyszczalniach ścieków PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ