Wyszukiwane frazy: flokulator

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków, konstrukcja modułowa, oszczędność miejsca, minimalne wymagania montażowe.

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków są stosunkowo nowym rozwiązaniem, z powodzeniem stosowanym w technologiach oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. Oczyszczalnia tego typu posiada budowę modułową. Daje to ogromną skalowalność instalacji oraz uniknięcie problemów z formalnościami.

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków kontenerowych

Kontenerowa oczyszczalnia ścieków

Często może pojawiać się potrzeba poszerzenia przepustowości oczyszczalni, ze względu na powiększoną sezonową produkcję. W celu uniknięcia problemów, zakład musi dostosowywać produkcję do przepustowości instalacji oczyszczania ścieków. Gotowe moduły wyposażone w układy flotacji, prasy do odwadniania osadów poflotacyjnych, flokulatory, stacje przygotowania polielektrolitu, stacje dozujące koagulanty, filtry taśmowe lub sita bębnowe, opakowane w kontenery dopasowane do naczepy tira, można bez problemu przewieźć, przenieść lub ustawić w wygodnym miejscu na przyczepie. Kiedy sezon minie, kontener może zostać odłączony od bazowej instalacji oczyszczania ścieków i przewieziony w inne miejsce.
Dużym atutem kontenerowych oczyszczalni ścieków jest niski koszt elementów konstrukcji zewnętrznej, oraz łatwość transportu pomiędzy np. dwoma zakładami jednej firmy oddalonymi od siebie o kilkadziesiąt kilometrów.
Prostota rozwiązania wpływa pozytywnie na cenę jak również umożliwia w przypadku konieczności naprawy któregoś z elementów, wymianę całego modułu na czas naprawy, bez niebezpieczeństwa zatrzymania produkcji.

Podstawowe typy oczyszczalni kontenerowych to :

  1. Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych
  2. Kontenerowe oczyszczalnie ścieków komunalnych

Oczyszczalnie zaadaptowane do oczyszczania ścieków komunalnych, wyposażone są w reaktory SBR prowadzące oczyszczanie metoda osadu czynnego, prasę do odwadniania osadu, sito skratek, stacje dozowania koagulantu, stacje roztwarzania i dozowania polielektrolitu.

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych stosowane są z powodzeniem w przedsiębiorstwach z branży przetwórstwa mięsnego, firmach produkujących barwniki i farby, małych przedsiębiorstwach produkujących żywność mrożoną, firmach przetwórstwa rybnego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail :

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Czytaj więcej o oczyszczalniach kontenerowych PRZEJDŹ

Informacje o chemii stosowanej w przemysłowych oczyszczalniach ścieków  PRZEJDŹ

Polielektrolity do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Prasy do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Flotatory DAF dedykowane do przemysłowych oczyszczalni ścieków PRZEJDŹ

Więcej stron w podobnej kategorii Katalog stron

Flokulator dynamiczny – mieszadło wolnoobrotowe

Flokulator dynamiczny – zbiornik z mieszadłem wolnoobrotowym

mieszadło wolnoobrotowe w zbiorniku - flokulator dynamiczny

flokulator dynamiczny – mieszadło wolnoobrotowe i zbiornik

Urządzenia zaprojektowane do współpracy ze stacjami polielektrolitu i prasami do odwadniania osadów . Powszechnie stosowane w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych. Flokulator dynamiczny składa się ze zbiornika, umieszczonego w nim mieszadła oraz napędu mieszadła. Instalacją doprowadzającą, dozowany jest do zbiornika polielektrolit, i mieszany z napływającymi przez otwór wejściowy ściekami poprodukcyjnymi. Sterowanie Automatyczne do którego podpina się flokulator dynamiczny, pozwala na nadanie odpowiedniego czasu dojrzewania kłaczków, przed wysłaniem ich do prasy odwadniającej osady ściekowe. Bardzo często Flokulatory tego typu występują jako integralne elementy wielodyskowych pras śrubowych wykorzystywanych do odwadniania osadów. W takim przypadku sterowanie napędem flokulatora odbywa się z poziomu układów prasy.

Mieszadła wolnoobrotowe mogą być również stosowane w branżach przemysłu papierniczego, chemicznego, spożywczego.

Wykorzystanie mieszadła wolnoobrotowego pozwala na regulację prędkości mieszania. Całe urządzenie zajmuje znacznie mniej miejsca niż flokulator rurowy, i cechuje się większą wydajnością. Zapotrzebowanie na energię zależy od wielkości urządzenia oraz natężenia pracy.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących flokulatorów dynamicznych, mieszadeł wolnoobrotowych i zbiorników.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o instalacjach roztwarzania i dozowania polielektrolitu PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące odwadniania osadów ściekowych CZYTAJ WIĘCEJ

Flokulator rurowy – mieszadło

Mieszadło - flokulator rurowy

Flokulator rurowy PVCu

Flokulator rurowy – statyczne mieszadło w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi flokulatora są rury z PVCu lub stal nierdzewna. Rozmiar flokulatora oraz dobór średnicy rur prowadzi się w drodze obliczeń na podstawie których możliwe jest zaprojektowanie i wyprodukowanie urządzenia spełniającego oczekiwane parametry.

Flokulator rurowy jest urządzeniem bardzo często stosowanym na oczyszczalniach ścieków przemysłowych. Może być instalowany zamiennie z flokulatorem dynamicznym wyposażonym w mieszadło. Brak poboru energii elektrycznej przez flokulator rurowy powoduje, że jest on częściej wybieranym produktem niż flokulator dynamiczny.

Zadaniem flokulatora jest jak sama nazwa wskazuje wytworzenie kłaczków, flokuł (flock) poprzez dokładne mieszanie przepływających w jego objętości roboczej ścieków z dodawanymi preparatami chemicznymi wspomagającymi zachodzenie procesu. Docelowo chodzi o wytrącenie zanieczyszczeń z objętości ścieku. W zależności od zastosowanej technologii i typu przemysłowych ścieków stosowana jest obok koagulantów i flokulantów, chemia do korekty pH roztworu. Dozowanie odbywa się poprzez sterowane centralne lub nastawione indywidualnie pompy dozujące . Flokulatory rurowe wyposażone są standardowo w pH-metr do kontroli parametrów ścieku. Dane z pH-metru przesyłane są do sterownika PLC lub innego układu sterującego pompą dozującą lub kontrolującej proces stacji dozowania chemii.

Dobór flokulatora uzależniony jest od wymagań klienta, specyfiki ścieków poprodukcyjnych oraz koncepcji działania całej instalacji oczyszczalni ścieków.

Przed wejściem do flokulatora najczęściej stosuje się filtr skratek lub sito bębnowe.

Dużą zaletą flokulatora jest, mała powierzchnia zajmowana przez urządzenie. Konstrukcja zapewnia odpowiednio długą drogę mieszania ścieków z preparatami podawanymi z dozowników chemii. Kolejnym atutem jest bezobsługowa praca i brak elementów zużywających się, co powoduje, że wymiana flokulatora rurowego konieczna jest dopiero gdy trzeba zwiększyć jego przepustowość.

Flokulatory rurowe współpracują przede wszystkim z flotatorami, sitami i filtrami w zależności od przyjętej technologii oczyszczania.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących instalacji oczyszczania ścieków, mieszadeł, stacji dozowania.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły opisujące mieszadła dynamiczne i mieszadła statyczne CZYTAJ WIĘCEJ

Instalacje dozowania zastosowania i cechy PRZEJDŹ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ