Wyszukiwane frazy: koagulant żelazowy

Kemira PIX 109 usuwanie fosforu

Żelazowy PIX 109 Stosowany jest do usuwania fosforu i koagulacji ścieków.

Koagulant w którego skład wchodzi chlorek żelaza III w roztworze wodnym. Stosowany w oczyszczalniach ścieków komunalnych, oraz w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych. Wykazuje dobre właściwości strącania fosforu ze ścieków. Jako działanie pożądane można również wymienić zmniejszenie ilości siarkowodoru w ściekach oraz poprawę wydajności odwadniania osadów po zastosowaniu PIX 109.

Występowanie żelaza ogólnego Fe % 10,5 ± 0,5
Jony żelaza II Fe2+ % max 0,5
ilość wolnego kwasu % 0,0 – 3,0
Obecność kwasu % 19,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1270 – 1370
Odczyn pH ok. 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 109

Zbiornik magazynowy PIX

Dozowanie PIX 109 wymaga specjalnych zbiorników i pomp dozujących.

 

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły na temat recyrkulacji wody przemysłowej : PRZEJDŹ

Kemira PIX 111 blokowanie siarkowodoru

Koagulant żelazowy Kemira PIX 111 – strącanie fosforu, blokowanie siarkowodoru.

Kemira PIX 111 to handlowa nazwa koagulantu żelazowego opartego na wodnym roztworze chlorku żelaza III. Stosowany w zagadnieniach związanych z uzdatnianiem wody technologicznej. Jest dobrym związkiem strącającym fosfor ze ścieków. Dodatkowo ma pozytywne właściwości zapobiegające powstawaniu toksycznego siarkowodoru w trakcie procesu oczyszczania ścieków.

Zawartość Fe % 13,4 ± 0,6
Obecność jonów Fe2+ % max 0,3
Obecność wolnego kwasu % max 3,0
Zawartość chlorków Cl- % 27,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1380 – 1500
Odczyn pH poniżej 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 111

Zbiornik magazynowy PIX

Zbiorniki i stacje dozowania PIX 111 wymagają specjalistycznych materiałów konstrukcyjnych.

Zapraszamy do składania zapytań na PIX 111 oraz zbiorniki ze stacjami dozowania, przy użyciu adresu email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Czytaj więcej na temat kondycjonowania osadów CZYTAJ WIĘCEJ

Instalacje dozowania informacje i artykuły PRZEJDŹ

Kemira PIX 112 – oczyszczanie ścieków

Stosowany w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Wykorzystywany przy uzdatnianiu wody do celów technologicznych i spożywczych. Występuje jako roztwór siarczanu żelaza III.

Stężenie procentowe żelaza Fe % 11,8 ± 0,15
Jony żelaza Fe2+ % max 0,06
Ilość wolnego kwasu Wolny kwas -4,0 – 0,0
Ilość substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1
Gęstość koagulantu kg/m3 (20°C) 1500 – 1560
Lepkosć mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn pH poniżej 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 112

Zbiornik magazynowy PIX

Podczas pracy z PIX 112 należy stosować ubiór ochronny

Zapraszamy do kontaktu w sprawie koagulantów PIX, PAX oraz instalacji dozowania i zbiorników magazynowych.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Czytaj więcej o recyklingu wody przemysłowej PRZEJDŹ

 

 

Kemira PIX 113 kondycjonowanie osadów

Kemira PIX 113 – strącanie fosforu i kondycjonowanie osadów.

Zbiornik z zagęczonego pp na ciecze żrące w tym PIX 113

Zbiornik magazynowy PIX z instalacją dozowania wyposażoną w membranową pompę dozującą.

Stosowany w procesach usuwania siarkowodoru z objętości ścieków. Posiada właściwości strącania fosforu z roztworu. Jest koagulantem żelazowym opartym o siarczan żelaza III, stosowanym w oczyszczaniu ścieków komunalnych, poprodukcyjnych, oraz wspomagająco w kwestiach kondycjonowania osadów ściekowych.

 

 

 

Zawartość żelaza ogólnego Fe % 11,8 ± 0,4
Jony żelaza II Fe2+ % 0,4 ± 0,3
Wolny kwas % -5,0 – 0,0
Gęstość PIX 113 kg/m3 (20°C) 1500 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn pH poniżej 1

 

PIX ze względu na właściwości żrące wymaga specjalistycznych zbiorników i pomp dozujących.

Zapraszamy do kontaktu w kwestii zbiorników na ciecze żrące, koagulantów żelazowych oraz informacji na temat pomp dozujących.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły na temat kondycjonowania osadów ściekowych PRZEJDŹ

prasy do odwadniania osadów PRZEJDŹ