Wyszukiwane frazy: oczyszczalnie ścieków przemysłowych

Oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego

Gospodarowanie ściekami przemysłowymi – oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego.

Oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego - układy flolacji, reaktory biologiczne

Oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego i ubojni. Flotatory, układy oczyszczania mechaniczno – chemicznego, reaktory biologiczne.

Ścieki z zakładów przetwórstwa mięsnego, wykazują specyficzne dla branży parametry. Podwyższona zawartość tłuszczy, krwi oraz ogólnie pojętych białek pochodzenia zwierzęcego, wymaga zastosowania dedykowanej technologi oczyszczania tego typu ścieków przemysłowych.

Jak działają zakładowe oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego?

Surowy ściek płynący z zakładu składa się z roztworu zanieczyszczeń o małych wymiarach (tworzących zawiesinę), frakcji barwnej która sprawia kłopoty wielu przedsiębiorcom, oraz zanieczyszczeń o dużych rozmiarach np. kawałki mięsa, elementy kości, kopytka.

Zanieczyszczenia posiadające duże rozmiary nazywamy skratkami. Oddzielenie go od roztworu ścieku odbywa się na sicie bębnowym lub łukowym, w zależności od natężenia przepływu i wymagań dotyczących średnicy separowanych elementów.

Przecedzony ściek jest kierowany do oczyszczania w węźle mechaniczno – chemicznym oczyszczalni przemysłowej. Podawane odczynniki chemiczne powodują wytrącenie się zanieczyszczeń. Ostateczne rozdzielenie zawiesin wytrąconych ze ścieku dokonuje urządzenie o nazwie flotator DAF. Proces flotacji ciśnieniowej DAF prowadzony przez flotatory jest jednym z najczęściej stosowanych w oczyszczalniach ścieków z uboju i przemysłu mięsnego. Konstrukcja flotatora pozwala na trwałe rozdzielenie zanieczyszczeń w postaci osadu poflotacyjnego i przekazanie go do prasy odwadniającej osady ściekowe. Prasa osadu pozwala na jego odwodnienie do poziomu 30% suchej masy, oznacza to znaczne zmniejszenie objętości osadu, możliwość jego dalszego zagospodarowania.

Flotator z jednej strony usuwa zanieczyszczenia w postaci osadu, z drugiej klarowny odciek. Odciek z flotatora posiada jeszcze ładunek zanieczyszczeń których usunięcie nie było możliwe w procesie mechaniczno – chemicznym. Bardzo często zanieczyszczenia pozostające w odcieku nadają mu barwę, trudną do usunięcia. Standardowo stosuje się oczyszczalnie ścieków dla przemysłu mięsnego wyposażone w reaktory biologiczne SBR. Technologia SBR pozwala na oczyszczenie ścieku do poziomu który umożliwia zrzut do środowiska.posiada możliwość eliminacji trudnych do usunięcia zanieczyszczeń. Posiadamy technologię usprawniającą pracę SBR, polepszającą wyniki oczyszczania i znacznie redukującą koszty budowy i eksploatacji przemysłowej oczyszczalni ścieków.

Zapraszamy do zadawania pytań, przesyłania zapytań dotyczących budowy i modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków dla zakładów przetwórstwa mięsnego i ubojni.

Posiadamy rozwiązania umożliwiające zagospodarowanie osadów ściekowych.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Flotatory DAF wykorzystywane przez oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego PRZEJDŹ

Dowiedz się jak działają kontenerowe oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego PRZEJDŹ

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych – budowa i technologia.

oczyszczalnia ścieków przemysłowych - technologia i budowa

Oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków przemysłowych

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych charakteryzują się odmienną budową i zasadą działania w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi na obiektach komunalnych.

Pod względem funkcjonalnym wyróżniamy :

 • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
 • Podczyszczalnie ścieków przemysłowych

Inny podział dotyczy sposobu instalacji, dokonując podziału wyróżniamy:

 • Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych
 • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych zlokalizowane w budynkach.

Czym różni się podczyszczalnia od oczyszczalni ?

Terminem podczyszczalnia określamy instalację której zadaniem jest oddzielenie zanieczyszczeń zawartych w ścieku, do poziomu spełniającego warunki sprecyzowane w pozwoleniu wodno-prawnym. Podczyszczalnie ścieków przemysłowych opierają się na technologii separacji zanieczyszczeń metodą mechaniczno – chemiczną. Nie występują reaktory biologiczne. Rozwiązanie jest znacznie tańsze, jednak nie pozwala na swobodny zrzut ścieków do środowiska, czyli do jeziora, rzeki lub innego odbiornika wodnego. Jest to jedna z najpopularniejszych metod oczyszczania ścieków z uboju i przetwórstwa mięsnego, przemysłu owocowo – warzywnego, i chemicznego. Ściek podczyszczony kierowany jest do komunalnej sieci sanitarnej prowadzącej do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Nazwa oczyszczalnia ścieków przemysłowych oznacza że należy wziąć pod uwagę technologię pozwalającą na zrzut oczyszczonych ścieków do środowiska. Normy związane z parametrami ścieku definiuje Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Parametry ścieku odprowadzanego są już bardzo rygorystyczne. Decydując się na oczyszczalnię, należy wziąć pod uwagę nie tylko węzeł oczyszczania mechaniczno – chemicznego, ale również budowę reaktora biologicznego np. SBR. Oczyszczanie biologiczne, znane inaczej jako metoda osadu czynnego, pozwala na znaczą redukcję zanieczyszczeń rozpuszczonych w ścieku poprodukcyjnym. Koszt budowy tego typu instalacji jest znacznie większy, jednak korzyści płynące z możliwości zrzutu oczyszczonego ścieku do środowiska, kuszą wielu inwestorów. Oczyszczanie biologiczne, pozwala również na recykling wody przemysłowej. Powtórnie wykorzystana woda może zostać użyta do mycia naczep transportowych lub zakładu, po zakończonej pracy.

Należy pamiętać, że obie metody oczyszczania, kończą się powstaniem osadu. w przypadku podczyszczalni ścieków przemysłowych jest to osad poflotacyjny, powstający z procesu wytrącania zanieczyszczeń, w urządzeniu o nazwie flotator. Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych dodaje jeszcze osad czynny, powiększa więc objętość odpadu, który należy zagospodarować.

Co zrobić z osadem ściekowym ?

Im większy napływ zanieczyszczeń tym więcej osadu wyprodukuje oczyszczalnia ścieków przemysłowych. Pierwsza czynność jaką należy wykonać, to zmniejszyć jego objętość. Proces ten nazywa się odwadnianiem osadu, i prowadzony jest przez wyspecjalizowane urządzenia nazywane prasami do odwadniania osadów ściekowych. Redukcja zawartości wody prowadzi do uzyskania osadu o zawartości do 30% suchej masy. Konsystencja takiego produktu przypomina wilgotną glinę. Osad w takiej postaci możliwy jest do utylizacji, lub dalszego zagospodarowania.

W związku z zaostrzającymi się wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się aby oczyszczalnia ścieków przemysłowych powstała w ich zakładzie. Inwestycja przeprowadzona dobrze owocuje długoletnim bezproblemowym działaniem. Należy zatem wziąć pod uwagę zrównoważone podejście do wyboru technologii, która będzie miała wpływ na cenę i koszt eksploatacji obiektu.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących oczyszczalni ścieków przemysłowych z uboju i przetwórstwa mięsnego

kontakt@sciekiprzemysłowe.pl

Czytaj więcej o kontenerowych oczyszczalniach ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Flotator – co to jest i jak działa CZYTAJ WIĘCEJ

Techniki oczyszczania ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków przemysłowych metody i urządzenia.

Dobór metody oczyszczania ścieków przemysłowych wymaga szczegółowego zapoznania się z charakterystyką ścieku który mamy oczyścić. Ścieki przemysłowe odbiegają charakterystyką od standardowych ścieków komunalnych, charakteryzują się przede wszystkim :

 • różnym ładunkiem zanieczyszczeń zależnym od produkcji zakładu,
 • napływem ścieków tylko w godzinach pracy zakładu,
 • dużą ilością skratek wymagających usuwania na bieżąco ze ścieku
 • zmianami objętości napływającego ścieku – szczególnie w godzinach mycia urządzeń i hali
 • okresowymi zmianami objętościowego natężenia napływu – szczególnie w branży przetwórstwa owoców i warzyw,

Projektując oczyszczalnię ścieków przemysłowych należy wziąć pod uwagę oczekiwania Klienta dotyczące miejsca zrzutu ścieków podczyszczonych lub oczyszczonych i warunki pozwolenia wodno – prawnego. Od wyniku analizy wymienionych zmiennych zależy dobór odpowiedniej technologii.

Podstawową metodą oczyszczania ścieków przemysłowych jest usuwanie zanieczyszczeń w węźle mechaniczno – chemicznym. Zasada działania oczyszczania mechaniczno chemicznego opiera się na wytrąceniu zanieczyszczeń przy użyciu chemii, separacji uzyskanego osadu i usunięciu klarownego odcieku. Osad rozdzielany jest od odcieku przez flotatory ciśnieniowe. Osad opuszczający flotator trasie do prasy osadu. Następuje jego odwodnienie, powodujące zmniejszenie się objętości osadu ściekowego i pozwalające na prowadzenie dalszej przeróbki osadu lub jego utylizacji. Odciek z flotarora może trafić do oczyszczalni komunalnej lub do biologicznych reaktorów SBR zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Sekwencyjne reaktory biologiczne SBR są bardzo skuteczne w oczyszczaniu ścieków pochodzenia przemysłowego. Wykorzystywany przez nie proces oczyszczalnia osadem czynnym pozwala na dokładne usuwanie zanieczyszczeń i w konsekwencji zrzut do środowiska naturalnego.

W zakresie naszej oferty znajdziecie Państwo :

 • Biologiczne oczyszczalnie ścieków przemysłowych wykonane w oparciu o sekwencyjne reaktory SBR
 • Mechaniczno – chemiczne podczyszczalnie ścieków przemysłowych wykorzystujące flotatory ciśnieniowe DAF
 • Węzły odwadniania osadów ściekowych z oczyszczalni biologicznych i mechaniczno chemicznych wyposażone w prasy śrubowe
 • Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych
 • Stacje dozowania chemii w tym stacje PIX, PAX oraz stacje przygotowania polielektrolitu
 • Automatykę oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem sterownika PLC, sond tlenowych, mętności, azotu, sond hydrostatycznych i pozostałej analityki niezbędnej na oczyszczalni.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat kontenerowych oczyszczalni ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Zobacz porównanie prac do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Zapoznaj się z ofertą instalacji dozowania chemii PRZEJDŹ