Wyszukiwane frazy: PIX

Kemira PIX 109 usuwanie fosforu

Żelazowy PIX 109 Stosowany jest do usuwania fosforu i koagulacji ścieków.

Koagulant w którego skład wchodzi chlorek żelaza III w roztworze wodnym. Stosowany w oczyszczalniach ścieków komunalnych, oraz w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych. Wykazuje dobre właściwości strącania fosforu ze ścieków. Jako działanie pożądane można również wymienić zmniejszenie ilości siarkowodoru w ściekach oraz poprawę wydajności odwadniania osadów po zastosowaniu PIX 109.

Występowanie żelaza ogólnego Fe % 10,5 ± 0,5
Jony żelaza II Fe2+ % max 0,5
ilość wolnego kwasu % 0,0 – 3,0
Obecność kwasu % 19,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1270 – 1370
Odczyn pH ok. 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 109

Zbiornik magazynowy PIX

Dozowanie PIX 109 wymaga specjalnych zbiorników i pomp dozujących.

 

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły na temat recyrkulacji wody przemysłowej : PRZEJDŹ

Kemira PIX 111 blokowanie siarkowodoru

Koagulant żelazowy Kemira PIX 111 – strącanie fosforu, blokowanie siarkowodoru.

Kemira PIX 111 to handlowa nazwa koagulantu żelazowego opartego na wodnym roztworze chlorku żelaza III. Stosowany w zagadnieniach związanych z uzdatnianiem wody technologicznej. Jest dobrym związkiem strącającym fosfor ze ścieków. Dodatkowo ma pozytywne właściwości zapobiegające powstawaniu toksycznego siarkowodoru w trakcie procesu oczyszczania ścieków.

Zawartość Fe % 13,4 ± 0,6
Obecność jonów Fe2+ % max 0,3
Obecność wolnego kwasu % max 3,0
Zawartość chlorków Cl- % 27,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1380 – 1500
Odczyn pH poniżej 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 111

Zbiornik magazynowy PIX

Zbiorniki i stacje dozowania PIX 111 wymagają specjalistycznych materiałów konstrukcyjnych.

Zapraszamy do składania zapytań na PIX 111 oraz zbiorniki ze stacjami dozowania, przy użyciu adresu email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Czytaj więcej na temat kondycjonowania osadów CZYTAJ WIĘCEJ

Instalacje dozowania informacje i artykuły PRZEJDŹ

Kemira PIX 112 – oczyszczanie ścieków

Stosowany w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Wykorzystywany przy uzdatnianiu wody do celów technologicznych i spożywczych. Występuje jako roztwór siarczanu żelaza III.

Stężenie procentowe żelaza Fe % 11,8 ± 0,15
Jony żelaza Fe2+ % max 0,06
Ilość wolnego kwasu Wolny kwas -4,0 – 0,0
Ilość substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1
Gęstość koagulantu kg/m3 (20°C) 1500 – 1560
Lepkosć mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn pH poniżej 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 112

Zbiornik magazynowy PIX

Podczas pracy z PIX 112 należy stosować ubiór ochronny

Zapraszamy do kontaktu w sprawie koagulantów PIX, PAX oraz instalacji dozowania i zbiorników magazynowych.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Czytaj więcej o recyklingu wody przemysłowej PRZEJDŹ

 

 

Kemira PIX 123 – koagulanty żelazowe

Kemira PIX 123 – koagulant żelazowy do oczyszczania ścieków i redukcji siarkowodoru.

PIX 123 to roztwór siarczanu żelaza (III) w wodzie. Stosowany w procesach oczyszczania ścieków. Znajduje również zastosowanie w reakcjach strącania fosforu występującego w ściekach. Popularne są również opinie o pozytywnym wpływie koagulantów żelazowych na redukcję siarkowodoru powstającego w roztworze ściekowym. PIX 123 znany jest w zastosowaniach gdzie podawany do osadów ściekowych, ma pozytywny wpływ na optymalizację procesu zagęszczania osadów.

Zawartość żelaza Fe ogólnie % 12,6 ± 0,3
Jony żelaza Fe2+ % max 0,7
Zawartość wolnego kwasu % -4,0 – -3,0
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1
Gęstość kg/m3 (20°C) 1550 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn roztworu PIX 123 pH poniżej 1

Koagulanty żelazowe wymagają w procesie dozowania specjalnych pomp chemoodpornych. Do podawania koagulantu ze stacji dozowania sprawdzają się pompy membranowe.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PIX

Membranowe pompy dozujące stosowanie do podawania koagulantów żelazowych PIX

Ze względu na właściwości żrące substancji, do magazynowania wymagane są specjalne zbiorniki z atestem UN.

W przypadku pytań dotyczących koagulantów, flokulantów, chemoodpornych pomp dozujących. Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Chemoodporne pompy dozujące CZYTAJ WIĘCEJ

Stacje dozowania PIX CZYTAJ WIĘCEJ

Odwadnianie osadów CZYTAJ WIĘCEJ