Kemira PAX XL 19H

Glinowy Koagulant Kemira PAX XL 19H w technologiach uzdatniania wody

PAX XL 19H jest roztworem wodnym chlorku poliglinu, używany tak jak pozostałe PAX do uzdatniania wód powierzchniowych oraz przy oczyszczaniu ścieków.

Zawartość związku glinu Al2O3 %  23,6±0,6
Al+3 w roztworze % 12,5 ±0,3
Jony Cl % 8,5±1,0
Właściwości zasadowe % 85,0±5
Odczyn koagulantu pH 3,5±0,4
Gęstość roztworu kg/m3 (20°C) 1340±30
Lepkość mPas (20°C) ok. 20

Urządzenia stosowane przy pracy z PAX.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX XL 19H
Membranowe pompy dozujące
  • chemoodporne pompy dozujące
  • zbiorniki z atestem UN
  • instalacje z chemoodpornego PVCu

 

Zapraszamy do składania zapytań za pomocą podanego adresu e-mail

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Materiały dotyczące antyskalantów w procesie uzdatniania wody CZYTAJ WIĘCEJ

Serwis poświęcony recyklingowi wody PRZEJDŹ