Wyszukiwane frazy: oczyszczalnie ścieków

Kemira PAX XL 10 – papiernie i oczyszczalnie

Koagulant Glinowy Kemira PAX XL 10 w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemysłowych i przemyśle papierniczym.

Kemira PAX XL 10 W postaci handlowej występuje jako bezbarwny roztwór z możliwym lekko żółtym zabarwieniem. Z chemicznego punktu widzenia jest to wodny roztwór chlorku poliglinu z dodatkiem jonów Na i SO4 . Preparat wykorzystywany jest w przemyśle papierniczym i ściekowym.

Zawartość Al2O3 %  9,4±0,4
Al+3 % 5,0 ±0,2
Cl % 11,5±1,0
Zasadowość roztworu % 70,0±10
Odczyn roztworu pH 2,5±0,5
Gęstość koagulatu kg/m3 (20°C) 1220±20
Lepkość odczynnika mPas (20°C) ok. 10 mPas

Dozowanie PAX XL 10 wymaga stosowania pomp chemoodpornych a praca bezpośrednio ze związkiem wymaga ochrony twarzy i rąk.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX XL 10

Membranowe pompy dozujące

W kwestiach koagulantów glinowych, pomp dozujących, stacji dozowania lu oczyszczalni ścieków zapraszamy do kontaktu przez poniższy email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Przeczytaj więcej o recyklingu wody w papierniach PRZEJDŹ

Zobacz więcej artykułów o oczyszczaniu ścieków przemysłowych ZOBACZ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 1905

Koagulant na bazie jonów glinu, Kemira PAX XL 1905

Występuje jak lekko mętny roztwór o szarym zabarwieniu. Wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody.

Zawartość związku Al2O3 % 11,3±0,9
Procentowo jonów Al+3 % 6,0 ±0,5
Obecność chlorków Cl % 5,0±1,0
Roztwór o zasadowości % 85,0±5%
Odczyn pH 3,6±0,4
Gęstość koagulantu kg/m3 (20°C) 1150±50
Lepkość PAX XL 1905 mPas (20°C) ok. 20

Parametry chemiczne koagulantu wymuszają użycie stacji dozowania przystosowanych współpracy i liniami technologicznymi. Praca z koagulantami wymaga stosowania odpowiednich procedur

stacja dozowania z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów PAX XL 1905

stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

BHP oraz dobrze dobranego sprzętu na instalacji.

 

 

Pompy dozujące, koagulanty glinowe PAX, instalacje dozowania. Zapraszamy do kontaktu przez e-mail podany poniżej.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat Stacji dozowania odczynników chemicznych CZYTAJ WIĘCEJ

Artykuły na tematy związane z uzdatnianiem wody i recyklingiem wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Sita bębnowe do separacji skratek

Sita bębnowe w oczyszczalniach ścieków przemysłowych.

Urządzenia wykorzystuje się do oddzielenia frakcji stałej od roztworu ścieku. Cechują się prostą konstrukcją, i dobrą wydajnością przy dużych przepływach. Konstrukcja sita bębnowego zawiera walec z nawiniętą blacha perforowaną lub drobną siatką. Średnica otworu powierzchni cedzącej dostosowana jest do ścieku z jakim urządzenia ma pracować. Bęben cedzący musi być czyszczony, do tego celu stosuje się strumień wody z dysz lub szczotki.  Sito bębnowe wyposażone jest w napęd powodujący obrót bębna wokół własnej osi. Łożyskowane elementy ruchome przytwierdzone są do konstrukcji wsporczej pozwalającej na stałe zamocowanie sita bębnowego do podłoża.

sita bębnowe do oczyszczania ścieków

sita bębnowe w instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych

Sita bębnowe pracują w myśl zasady, że wchodzący ściek podawany jest od góry urządzenia, skratki niesione w roztworze pozostają na powierzchni cedzącej, natomiast drobnocząsteczkowa frakcja płynna przedostaje się przez bęben i kierowana jest do węzła oczyszczania mechaniczno-chemicznego. Po wykonaniu niepełnego obrotu bębna skratki usuwane są z powierzchni cedzącej i kierowane do zewnętrznej prasy skratek przy pomocy przenośnika ślimakowego, lub kompresowane przez wbudowaną prasę szczelinową odwadniającą odcedzony materiał.

Sita bębnowe ze względu na zadowalającą wydajność stosowane są powszechnie w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych.

Należy pamiętać że, szczeliny w sicie bębnowym nie pozwalają na odseparowanie drobnocząsteczkowej frakcji ze ścieków a w przypadku ścieku o dużej ilości zawiesin lepkich może dochodzić do zatykania otworów.

Oczywiście nie zawsze istnieje potrzeba bardzo dokładnego usuwania materiału niesionego w roztworze ściekowym jednak przed wyborem takiego urządzenia, warto skonsultować ze specjalistą czy nie będzie zachodziła konieczność zastosowania innego typu urządzenia. Nowością na rynku są poziome sita skratek z ruchomym sitem szczelinowym. Konstrukcja takiego urządzenia zabezpiecza przed zapychaniem się szczelin oraz znacznie zwiększa możliwości hydrauliczne sita. Poziome szczelinowe sita skratek nie wymagają czyszczenia wodą ani szczotkami, ilość elementów ruchomych i zużywających się jest mniejsza, co korzystnie wpływa na cenę urządzenia i koszty eksploatacji. Ważnym atutem poziomych sit szczelinowych jest bardzo małe zużycie energii elektrycznej oraz dobre parametry separacji frakcji stałej przy braku zagrożenia zatykania urządzenia.

 Zapraszamy do kontaktu

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Odwadnianie osadów ściekowych CZYTAJ WIĘCEJ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych CZYTAJ WIĘCEJ