Wyszukiwane frazy: oczyszczanie ścieków

Reaktor SBR oczyszczający ścieki przemysłowe

Sekwencyjny biologiczny reaktor SBR w zastosowaniach przemysłowych.

reaktor SBR

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych z wykorzystaniem reaktora SBR

Sekwencyjny reaktor SBR jest obecnie jednym z podstawowych urządzeń w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych wykorzystujący nisko obciążony osad czynny. Konstrukcja i rozmiary Reaktorów SBR zależą od obciążenia hydraulicznego pod jakim reaktor będzie pracował. Prostota konstrukcji i efektywność procesu spowodowała znaczne upowszechnienie się technologii SBR.

Słowo sekwencyjny odnosi się do zmiennych faz pracy reaktora SBR podczas których na początku zmieniają się warunki tlenowe a następnie w kolejnych fazach następuje proces sedymentacji i dekantacji. Reaktory SBR realizują proces oczyszczania ścieków w następujących fazach:

 1. Faza wstępna – rozpoczyna się po ukończeniu procesu dekantacji klarownych oczyszczonych ścieków. Rozpoczyna się napełnianie reaktora ściekami surowymi.
 2. Faza napełniania z jednoczesnym mieszaniem – reaktor SBR jest napełniany ściekami surowymi. Mieszadła zapewniają uśrednienie zawartości ścieku i zapobiegają sedymentacji.
 3. Faza oczyszczania – Rozpoczyna się sekwencyjne napowietrzanie ustalające naprzemiennie warunki tlenowe i beztlenowe. Podczas napełniania wraz ze wzrostem ilości ścieków zwiększa się obciążenie reaktora.
 4. Faza sedymentacji – ma na celu uzyskanie klarownego odcieku. Ustają więc mieszadła i zestawy napowietrzające, osad zaczyna opadać odsłaniając oczyszczony ściek.
 5. Faza dekantacji – kiedy osad opadnie ściek oczyszczony pobierany jest przy użyciu dekantera i odprowadzany do odbiornika. Nie jest wymagane przejście ścieku oczyszczonego opuszczający reaktor SBR do osadnika wtórnego.
 6. Faza usuwania osadu nadmiernego – osad który opadł na dno, jest usuwany, oczywiście nie w całości. Część osadu czynnego pozostaje do fazy wstępnej rozpoczynającej na nowo proces oczyszczania. Osad nadmierny opuszczający reaktor SBR, trafia do prasy odwadniania osadów ściekowych w której pozbawiany jest części wody. W konsekwencji zmniejsza się jego objętość i dodatkowo możliwe jest dalsze jego zagospodarowanie.

Pozytywne cechy reaktorów SBR to : możliwość sterowania nitryfikacją i denitryfikacją za pomocą intensywności dopływającego powietrza, możliwość stosowania dodatkowych koagulantów chemicznych, stosunkowo elastyczny proces dostosowania się osadu czynnego do okresowych zmian chemicznych ścieków, większa efektywność odwadniania osadu po procesie oczyszczania ścieków.

Posiadamy technologię wspomagającą reaktor SBR. Do klasycznego rozwiązania instalujemy moduły membranowe wspomagające usuwanie oczyszczonego ścieku i zwiększające przepustowość oczyszczalni. Membranowe sekwencyjne reaktory biologiczne, zyskują na popularności, ze względu na wysoką wydajność połączoną z bardzo dobrymi efektami oczyszczania. Trwałość membran jest wysoka gwarantujemy 3 lata gwarancji na membrany z możliwością jej przedłużenia do 5 lat.

Wykonujemy oczyszczalnie ścieków przemysłowych w zakresie :

 • Oczyszczalni biologicznych wykorzystujących reaktor SBR do oczyszczania ścieków osadem czynnym.
 • Podczyszczalni ścieków przemysłowych w oparciu o węzeł oczyszczania mechaniczno chemicznego i flotator ciśnieniowy.
 • Węzeł odwadniania osadów ściekowych uwzględniający prasę śrubową do odwadniania osadu, stację polielektrolitu i stację hignienizacji wapnem.
 • Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych.
 • stacje dozowania koagulantów PIX i PAX.
 • Automatykę oczyszczalni ścieków, opartą o sterownik PLC lub system SCADA i sondy pomiarowe.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania zapytań przez poniższy adres e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat kontenerowych oczyszczalni ścieków PRZEJDŹ

Artykuły i oferty na polielektrolity do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów PRZEJDŹ

Stacja polielektrolitu – stacja dozowania

Stacja polielektrolitu – system roztwarzania i dozowania polielektrolitu do odwadniania osadu

stacja polielektrolitu do prasy odwadniającej osad

stacja polielektrolitu do odwaniania osadów

System roztwarzania polielektrolitu i dozowania , zwany w skrócie stacją polielektrolitu, wykorzystywany jest przez większość instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych. Urządzenia posiadają automatyczne sterowanie ułatwiające obsługę.

Podstawowe stacje polielektrolitu składają się ze zbiornika i odpowiednio skonstruowanego systemu mieszania. Dodatkowo montowania jest pompa, czujniki poziomu, zawory regulacyjne. Bardziej rozbudowane konstrukcje posiadają zbiornik roztwarzania, komorę dojrzewania oraz zbiornik magazynowania gotowego polielektrolitu. W każdym ze zbiorników mogą być umieszczone mieszadła wolnoobrotowe.

W zależności czy stacja pobiera polimer w postaci emulsji czy proszku, dokładany jest odpowiedni system pobierania polimeru do roztworzenia. W przypadku emulsji występuje pompa pobierająca emulsję, w przypadku proszku montowany jest dozownik z lejem zasypowym umożliwiający samodzielne pobieranie przez urządzenie polimeru do obróbki. Obowiązki operatora polegają na uzupełnianiu polimeru w zbiorniku oraz kontroli stanu urządzenia poprzez panel sterowania.

Stacja polielektrolitu wyposażona jest w panel sterowania z którego możliwe jest kontrolowanie prędkości obrotowych mieszadeł, stanu poziomu polielektrolitu w zbiornikach, parametrów roztwarzania emulsji lub proszku.

Do kontroli poziomu polielektrolitu w zbiornikach wykorzystywane są sądy ultradźwiękowe. Niski poziom roztworu sygnalizowany jest na panelu sterowania, oraz jeśli urządzenie pracuje w trybie automatycznym uruchamiany jest proces roztwarzania polimeru.

Nad natężeniem przepływu kontrolę sprawuje przepływomierz połączony z systemem sterowania układu. System sterujący posiada możliwość regulacji przepływem na zaworach.

Jeśli urządzenie ma pracować w zmiennych warunkach temperaturowych, stosowane są układy ogrzewania systemu dozowania, lub całej stacji i instalacji dozującej. Zapobiega to niekontrolowanym przestojom w procesie oczyszczania ścieków spowodowanych nadmierną gęstością dozowanego polielektrolitu.

Wydajności stacji polielektrolitu mieszczą od 200 do 12000 litrów na godzinę. Są to parametry umożliwiające sprostanie oczekiwań najbardziej wymagających klientów. Oczywiście możliwe jest wyprodukowanie stacji polielektrolitu o jeszcze większych parametrach produkcyjnych jednak prawdopodobnie bardziej uzasadnionym ekonomiczne mógłby okazać się zakup dwóch stacji z których jedną w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania można śmiało zatrzymać bez konsekwencji i problemów z małym przepływem w przypadku bardzo dużych stacji.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących stacji przygotowania polimeru i pras do odwadniania osadów ściekowych

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat stacji dozowania PRZEJDŹ

Przeczytaj więcej artykułów o odwanianiu osadów na prasach CZYTAJ WIĘCEJ

Przejdź do strony dotyczącej pras do odwaniania osadów PRZEJDŹ

Prasa osadu – technologia odwadniania osadów

Prasa osadu do odwadniania po procesie osadu czynnego lub oczyszczaniu mechaniczno – chemicznym oczyszczalni ścieków przemysłowych.

prasa osadu - wielodyskowa prasa śrubowa do odwadniania osadów ściekowych

Wielodyskowa prasa śrubowa do odwadniania osadów ściekowych i poflotacyjnych

Prasy do odwadniania osadów ściekowych stanowią podstawowy element wyposażenia instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych węzła odwadniania osadów oczyszczalni komunalnej. Ich podstawowe zadanie to wyciśnięcie jak największej ilości wody z dostarczonego osadu. Im więcej prasa wyciśnie tym mniejsza objętość osadu pozostaje do dalszego zagospodarowania.Podobnie wygląda kwestia odwadniania osadów powstających w oczyszczalniach ścieków przemysłowych gdzie najczęściej osad poflotacyjny wymaga zmiany konsystencji i zmniejszenia objętości przed dalszym jego zagospodarowaniem. Korzyści są oczywiste, masa osadu który należy utylizować jest zmniejszona, transport jest znacznie łatwiejszy, znika zagrożenie zagniwania osadów w zbiorniku uśredniającym.

Wyróżniamy :

 • Prasy filtracyjne komorowe
 • Taśmowe prasy osadu
 • Prasy śrubowe
 • Wirówki dekantacyjne
 • Wielodyskowe prasy śrubowe

Prasy Filrtacyjne komorowe odwadniają osad ściskając szeregowo ustawione sekcje – komory napełnione osadem. Wyniki procesu są bardzo dobre jednak prasa cykle napełniania komór i odwadniania osadu wymagają dużo czasu w porównaniu z innymi urządzeniami. Do przerabiania dużych ilości osadu prasa komorowa w porównaniu z innymi jest nawet kilkukrotnie większa, co przekłada się na wyższe koszty wykonania, montażu oraz większą zajmowaną powierzchnię przez urządzenie.

Taśmowe prasy osadu charakteryzują się występowaniem taśmy o szerokości np. 1 m lub większej wykonanej z tkaniny. osad najpierw odwadniany jest grawitacyjnie, a następnie podawany na taśmę, przykrywany od góry drugą taśmą i wciskany między obrotowe rolki. Przypomina to ideę działania magla który wszyscy znamy. Taśmowa prasa osadu jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych na oczyszczalniach komunalnych, charakteryzuje się dobrymi właściwościami odwadniania osadów, jednak należy podkreślić że koszty eksploatacji są nieporównywalnie większe w stosunku np do wielodyskowych pras śrubowych. Prasa taśmowa potrzebuje bardzo dużo wody do płukania taśmy, jej konstrukcja jest skomplikowana co ma znaczący wpływ na cenę urządzenia. Ważnym kosztem dla eksploatującego jest również sam koszt wymiany taśmy, pomijając czas przestoju.

Prasy śrubowe oparte są na przenośniku ślimakowym transportującym osad wewnątrz sita szczelinowego uformowanego w rurę. Podwyższenie ciśnienia powodowane ruchem ślimaka wymusza wyciskanie wody z osadu. Koncepcja pras śrubowych jest ciekawą ideą prowadzącą do ograniczania elementów ruchomych oraz zużywających się. Klasyczne prasy śrubowe, potrzebują wodę do płukania sita, dodatkowo ze względu na kompromis pomiędzy wielkością szczeliny a ilością wody służącej do jej przemywania, prasy śrubowe mogą przepuszczać spore ilosci zawiesiny podczas procesu odwadniania.

Wielodyskowe prasy śrubowe, są najnowszą technologią która wprowadzona na rynek sprawdziła się i uzyskuje bardzo dobre efekty podczas pracy. Prasa osadu potrzebuje niewiele wody do przemycia głowicy. Głowica odwadniająca wyposażona jest w przenośnik ślimakowy transportujący osad w jej wnętrzu oraz ułożone szeregowo na obwodzie krążki ruchome i stałe. Krążki ruchome ułożone są na przemian z ruchomymi. Ruchome krążki zapobiegają zatykaniu się szczelin odwadniających, i jednocześnie minimalizują użycie wody. Odciek uzyskiwany z wielodyskowej śrubowej prasy osadu jest w wielu przypadkach zbliżony do klarownego.

Wielodyskowa prasa osadu przystosowana jest do prasy w trybie ciągłym, umożliwiając odwadnianie osadów z pominięciem dużych zbiorników uśredniających. Jej wydajność jest na tyle wysoka, że umożliwia praktycznie odbieranie osadu prosto z flotatora. Flokulator dynamiczny wchodzący w skład prasy zaprojektowany został z myślą o jak najkrótszym czasie wymaganym na dojrzewanie kłaczków po dodaniu polielektrolitu.

Prasa osadu, jest urządzeniem zautomatyzowanym przez co praktycznie bezobsługowym, posiadającym własny system zmywania głowicy odwadniającej, oraz czujniki pozwalające na w pełni automatyczny system pracy urządzenia. Sterownik PLC umożliwia integrację wielodyskowej prasy śrubowej z innymi urządzeniami np. przenośniki ślimakowe, pompy dozujące, pompy osadów, stacje wapna stosowane do higienizacji osadów. Wdrożenia pokazują, że wielodyskowa śrubowa prasa osadu pomimo możliwości autonomicznej pracy, bardzo dobrze współpracuje z pozostałymi maszynami oczyszczalni ścieków.

Warto podkreślić, że wielodyskowa śrubowa prasa osadu jest również oszczędna, z testów wynika, że pobór mocy jak i bardzo małe ilości wykorzystywanej wody, w skali roku dla użytkownika

Zachęcamy do kontaktu i uzyskania więcej informacji na temat pras do odwadniania osadów ściekowych stacji polielektrolitu, instalacji dozowania, kompletnego węzła odwadniania osadu.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

przynoszą realne oszczędności. PRZEJDŹ DO PORÓWNANIA PRAS

Dowiedz się więcej o stacjach dozowania polimeru  PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące osadów ściekowych, osadów poflotacyjnych i po procesie osadu czynnego CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 69 – uzdatnianie wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX XL 69 w przemyśle papierniczym i oczyszczaniu ścieków.

Koagulant glinowy PAX XL 69 występuje  w wersji handlowej jako jasnożółty roztwór o temperaturze przechowywania powyżej -5 stopni Celsjusza. Koagulant jest domieszkowany jonami krzemu Si, sodu Na oraz siarczanowymi VI SO4. Stosowany przez przemysł papierniczy, w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemyśle związanym z uzdatnianiem wody.

Zawartość Al2O3 w roztworze %  11,3±0,9
Obecność jonów Al+3 % 6,0 ±0,5
Zawartość chlorków Cl % 11,0±2,0
Zasadowość roztworu % 60,0±10
Odczyn Koagulantu pH 2,5±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20
Lepkość mPas (20°C) ok. 40

Do podawania koagulantów w trakcie procesu technologicznego stosuje się specjalistyczne instalacje dozowania. Podstawowa instalacja tego typu zawiera zbiornik z czujnikiem poziomu pompę

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX XL 69

Fragment instalacji dozowania koagulantów, widoczne pompy dozujące z orurowaniem diagnostycznym.

dozującą, ewentualnie opłaszczenie grzewcze.

 W przypadku pytań lub zainteresowanie instalacjami dozującymi lub koagulantami zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Informacje dotyczące redukcji chemicznego zapotrzebowania na tlen w ścieku CZYTAJ WIĘCEJ

Artykuły na temat dozowania i stacji dozowania chemii CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira ALK koagulant glinowy

Kemira ALK koagulant w uzdatnianiu wody i odczynnik w przemyśle chemicznym

Koagulant ALK jest  to stała postać stosowanego powszechnie siarczanu glinu. Wykorzystywana przez przemysł papierniczy w procesach produkcji tektury i papieru. Jest również niezbędny do otrzymywania innych soli glinowych. Wykorzystywany również przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.

Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  17,2±0,4
Jony glinu Al+3 %  9,1±0,2
Występujące związki Fe2O3 ppm max. 100
Obecność innych związków H2SO4 nie występuje
Elementy niezozpuczalne w H2O  ppm max. 100
Odczyn pH 3,4±0,4
(5,0g/100ml, 20°C)
Gęstość kg/m3 (20°C) 1580±70
Gęstość usypowa kg/m3 (20°C) 700-850
Granulacja pyłu mm 0-0,5
Granulacja proszku mm 0-0,8; 0,8-4
Granulacją większych kawałków mm 4-40

 Zapraszamy do kontaktu, zapoznania się z ofertą koagulantów, flokulantów, pomp dozujących i stacji dozowania odczynników chemicznych

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania chemii ALK

stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

Koagulanty glinowe – zastosowanie i podział CZYTAJ WIĘCEJ

Stacje dozowania i roztwarzania chemii CZYTAJ WIĘCEJ

Uzdatnianie wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Antyskalanty zastosowanie i podział CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 61 – koagulaty glinowe

PAX XL 61 w zastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX

Membranowe pompy dozujące

Chlorek poliglinu występujący w jasnożółtym wodnym roztworze

z dodatkiem jonów Si oraz Mg. Używany przy produkcji papieru,

uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków przemysłowych.

 

 

Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,2±0,4
Jony glinu Al+3 % 5,4 ±0,2
Jony chloru  (Cl) % 11,0±2,0
Charakter Zasadowy 70,0±10%
Odczyn pH 3,0±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20
Lepkość mPas (20°C) ok. 4

 Badania wykazały, że optymalny pH dla koagulacji zanieczyszczeń w ściekach z zastosowaniem PAX XL 61 wynosi 7,9, dodatkowo nie potrzebuje obniżania pH w celu podwyższenia wydajnościkoagulacji. W porównaniu z niektórymi koagulantami żelazowymi uzyskiwano lepsze efekty w zakresie mętności a obniżenie pH z 8,1 na 7,81 dawało znaczy wzrost wydajności koagulacji

kontener magazynowy, do stacji dozowania PAX

kontener magazynowy do przechowywania substancji żrących

zawieszonych w roztworze zanieczyszczeń.

Należy pamiętać, że w celu uzyskania optymalnego efektu oczyszczania ścieku należy przeprowadzić szczegółową analizę ścieku, oraz wykonać serię testów z użyciem różnych koagulantów.
Koagulant PAX XL 61 posiada właściwości żrące, w celu bezpiecznego dozowania należy stosować odpowiednie środki ochrony oraz profesjonalnie wykonane instalacje dozujące.
PAX można dozować bezpośrednio do ścieków przy użyciu chemoodpornych membranowych pomp dozujących. Przechowywanie odczynnika możliwe jest w zbiorniku magazynowym – wykonanym z plastiku o wysokiej odporności na substancje żrące. Kontener lub zbiornik walcowy powinien posiadać dopuszczenie UN.
Na dodanych zdjęciach przedstawione są przykładowe zbiorniki do przechowywania koagulantów, oraz pompy dozowania wykorzystywane do prowadzenia procesu chemicznej obróbki w węzłach oczyszczania ścieków przemysłowych.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zamówienia pomp dozujących zapraszamy do kontaktu przez e-mail.