Wyszukiwane frazy: stacja ferrox

Kemira Ferrox S1 likwidacja odorów

Preparat Kemira Ferrox S1 przeznaczony jest do efektywnej walki z odorami oraz blokowania siarkowodoru.

stacja ferrox s1

stacja dozowania środka zapobiegającego zagniwaniu

Sieci sanitarne, kolektory, osadniki, studnie betonowe, narażone są na silne działanie korozyjne siarkowodoru uwalnianego podczas zagniwania ścieków i osadów ściekowych występujących w warunkach beztlenowych. System Ferrox S1 rozwiązuje problem zagniwania ścieków, redukując i blokując siarkowodór. Dezodoryzacja rurociągów i instalacji sanitarnych umożliwia utrzymanie komfortu mieszkańców lokalizacji w których występują problemy z przestojami w odprowadzaniu ścieków lub utrudniona jest hermetyzacja układu odprowadzania ścieków.

 

Całkowite Fe %  11,0±0,5
NO3 % 2,5±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1500±50
Odczyn pH poniżej 1

Pytania, prosimy kierować na poniższy adres email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące recyklingu wody PRZEJDŹ

Kemira Ferrox S3 – przeciw bakteriom

Ferrox S3 hamowanie niekorzystnych zjawisk zagniwania ścieku

stacja ferrox s3

Stacja dozowania Ferrox

Mieszkańcy terenów podmiejskich, czy ogólnie rzadziej zaludnionych, mogą odczuwać szczególnie często dyskomfort związany z zagniwaniem ścieków, w instalacjach sanitarnych. Mały przepływ, problemy konstrukcyjne i wiele innych czynników, mogą spowodować silny rozwój bakterii beztlenowych , odpowiedzialnych za procesy gnilne ścieków a w konsekwencji wystąpienie toksycznego siarkowodoru. System Ferrox S3 zapobiega powstawaniu siarkowodoru blokując jego powstawanie. Dodatkowo ma pozytywny wpływ na stabilizację ścieków w konsekwencji wspomaga odwadnianie osadów. Najważniejszą rolą Ferrox S3 jest zabezpieczenie przed zagniwaniem ścieków w kolektorach, przepompowniach kanalizacji ciśnieniowej lub studniach kanalizacji grawitacyjnej.

Całkowita procentowa zawartość żelaza Fe %  6,0±0,5
Koncentracja jonów NO3 % 7,0±2,0
Gęstość preparatu kg/m3 (20°C) 1230±100
Odczyn Ferrox S3 pH poniżej 1

Środek ferrox aplikuje się w miejscu gdzie dochodzi do niekorzystnych zjawisk zagniwania ścieku. Do efektywnego prowadzenia tego procesu wykorzystuje się stacje dozowania zamknięte w obudowie kontenerowej.

Zapraszamy do kontaktu przez e-mail podany poniżej.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat instalacji dozowania PRZEJDŹ

kemira Ferrox C5 – blokowanie procesów gnilnych

System Ferrox C5 – blokowanie procesów gnilnych

stacja dozowania ferrox c5

Stacja dozowania ferrox

Siarkowodór uwalniany z zagniwających ścieków i osadów ściekowych, jest toksyczny dla ludzi a dodatkowo powoduję korozję elementów betonowych oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej. Zastosowanie preparatu FERROX C5 zapobiega głównej przyczynie, czyli procesom gnilnym. Łatwość instalacji systemu dozowania, stosunkowo niskie koszty utrzymania i serwisu powodują wysokie i wciąż rosnące zainteresowanie tego typu metodami usuwania odorów.

Usługi powiązane z systemem Kemira Ferrox to dostarczenie na życzenie klienta pomp dozujących, zbiorników do magazynowania preparatu, instalacji dozowania, sterowników i czujników automatyzujących procedury aplikacji.

Żelazo Fe całkowite %  5,0±0,5
Zawartość jonów NO3 % 17,0±1,5
Gęstość Ferrox C5 kg/m3 (20°C) 1300±50
Odczyn roztworu pH poniżej 1

Całoroczne dawkowanie preparatu Ferrox możliwe jest dzięki zastosowaniu specjalnie do tego celu zaprojektowanej stacji dozowania. Cechą stacji jest możliwość instalacji praktycznie w każdej przepompowni ścieków. Dużym atutem jest możliwość rozszerzenia możliwości stacji o dodatkową komunikację od GSM po Wi-Fi.

W przypadku pytań dotyczących systemu ferrox, stacji dozowania, lub osprzętu stacji, zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące specjalistycznych stacji dozowania odczynników chemicznych PRZEJDŹ

Kemira Ferrox C3 – blokowanie siarkowodoru

Produkt Kemira Ferrox C3 – skuteczne hamowanie odorów

Stacja ferrox c3

Stacja dozowania ferrox

Zastosowanie Kemira Ferrox C3 prowadzi do skutecznej eliminacji siarkowodoru oraz zapobieganiu zagniwaniu ścieków. Brak wydzielającego się siarkowodoru zmniejsza korozyjny wpływ ścieków na instalację sanitarną. Zagniwanie ścieków jest niekorzystnym zjawiskiem nie tylko ze względu na uciążliwości zapachowe związane z wydzielaniem się siarkowodoru, ale utrudnia proces oczyszczania w linii technologicznej oczyszczalni. Po zastosowaniu preparatu ferrox c3 dodatkowo zauważalna jest poprawa w procesie odwadniania ścieków na prasach w węźle odwadniania osadów ściekowych oczyszczalni komunalnej.

Zawartość żelaza Fe %  8,5±0,5
Jony NO3 % 8,0±1,0
Gęstość Ferrox C3 kg/m3 (20°C) 1300±50
Odczyn pH poniżej 1

Praca z preparatem Ferrox wymaga ze względu na właściwości żrące stosowania osłony twarzy i rąk. Instalacje dozowania przystosowane do pracy z tym systemem antyodorowym, muszą spełniać wymagania antykorozyjne. W skład stacji dozowania Ferrox wchodzi zbiornik magazynowy, pompa dozująca, opcjonalnie sterownik, układ przewodów dozowania i obudowa stacji.

Zapraszamy do korzystania z adresu email znajdującego się poniżej, w celu kierowania zapytań związanych z Ferrox C3, stacji dozowania ferrox oraz pomp dozujących.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Zobacz tez artykuły o środkach antypienych PRZEJDŹ

Dowiedz się wiecej i instalacjach dozowania środków chemicznych PRZEJDŹ

Kemira Ferrox C1 usuwanie odorów

Kemira Ferrox C1 – blokowanie siarkowodoru likwidacja nieprzyjemnych zapachów.

Stacja ferrox c1

Stacja dozowania ferrox

Zaprojektowany w celu skutecznego usuwania odorów z instalacji sanitarnej – sieci kanalizacyjnej jak i osadników, kolektorów. Skutecznie zmniejsza lub całkowicie blokuje powstawanie siarkowodoru. Wpływ siarkowodoru na elementy instalacji sanitarnej jest niekorzystny, powoduje korozję elementów stalowych oraz korozję betonu. Podawanie preparatu Ferrox C1 jest możliwe w przypadku kanalizacji grawitacyjnej jak i ciśnieniowej. Działający Ferrox hamuje zagniwanie ścieków i blokuje powstawanie siarkowodoru odpowiedzialnego na nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych.

W ramach usług związanych z systemem Kemira Ferrox, przeprowadzamy u Klienta analizę występującego problemu. Dopasowujemy odpowiedni produkt, i dostarczamy go do miejsca aplikacji. Dostarczamy również stacje dozowania chemii, pompy dozujące, czujniki, osprzęt sterujący.

 

 

Całkowite żelazo Fe %  10,5±0,5
Jony NO3 % 0,0 – 2,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1300±50
Odczyn pH poniżej 1

 

W celu skutecznej likwidacji nieprzyjemnych zapachów należy poprawnie dozować Ferrox oraz dobrać dawkę niezbędną do likwidacji problemu. Do tego celu służą stacje dozowania ferrox. Zabudowany zbiornik z pompą dozującą automatycznie dawkującą preparat, instaluje się w pobliżu miejsca dozowania. Wielkość stacji dozowania zależna jest od projektowanego wydatku preparatu i ilości miejsc jednocześnie odsługiwanych przez jedną instalację. Stacja dozowania posiada czujniki poziomu cieczy w zbiornikach, co zabezpiecza przed pracą pomp „na sucho”. Istnieje możliwość zamontowania w stacji modułu komunikacji pozwalającego na odbiór stanu pracy i poziomu w zbiornikach w czasie rzeczywistym. Zamiast modułu komunikacji możliwe jest zastosowanie sygnalizacji świetlnej stanu pracy, czuwania, awarii lub pustego zbiornika. Dostęp do wnętrza stacji dozowania ograniczony jest zamkiem, chroniącym przed nieautoryzowanym dostępem.

Zapraszamy do skorzystania z adresu email w celu złożenia zapytania o Ferrox C1, stację dozowania Ferrox lub pompy dozujące.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Instalacje dozowania chemii  CZYTAJ WIĘCEJ

Oczyszczanie ścieków przemysłowych PRZEJDŹ