Wyszukiwane frazy: chlorek poliglinu

Kemira PAX 14 recykling wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX 14 do recyklingu wody przemysłowej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych.

Koagulant glinowy, występujący jako roztwór wodny chlorku poliglinu. Znalazł zastosowanie w przemyśle papierniczym, ściekowym i wodnym. Stosowany do uzdatniania wody pitnej i technologicznej. Skutecznie zwalcza bakterie nitkowate. Stosowany w oczyszczaniu ścieków komunalnych i pochodzenia przemysłowego

Tlenek glinu Al2O3 % 13,6 ±0,6
Zawartość jonów Al+3 % 7,2 ±0,3
Obecność chlorków Cl- % 22,0 ±2,0
Zasadowość koagulantu % 26,0 ±6
Odczyn pH 0,5 ±0,2
Gęstość PAX 14 kg/m3 (20°C) 1330±30
Lepkość mPas (20°C) ok. 20
stacja dozowania z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów PAX 14

stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

Systemy dozowania koagulantów pozwalają na łatwe i szybkie podanie określonej dawki odczynnika. Przy pracy z koagulantami należy pamiętać o odzieży ochronnej BHP a w szczególności o ochronie twarzy i rąk.

Zapraszamy do przesyłania zapytań za pośrednictwem adresu email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące recyklingu wody technologicznej PRZEJDŹ

Informacje o oczyszczalniach ścieków przemysłowych CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PAX 16 uzdatnianie wody

Kemira PAX 16 – chlorek poliglinu w zastastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych

Występuje jako jasnożółty roztwór chlorku poliglinu. Stosowany w usuwaniu bakterii nitkowatych, w ramach technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Znalazł również zastosowanie przy uzdatnianiu wody pitnej i do zastosowań przemysłowych.

Zawartość Al2O3 % 15,5±0,4
Obecność jonów Al+3 % 8,2 ±0,2
Chlorki Cl- % 19,0±2,0
Zasadowość % 37,0±5
Odczyn koagulantu pH 1,0±0,2
Gęstość PAX 16 kg/m3 (20°C) 1330±20
Lepkość roztworu mPas (20°C) ok. 25
Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX 16

Membranowe pompy dozujące

Chemoodporne pompy dozujące stanowią podstawowe urządzenia w technologi dozowania PAX 16.

Podstawowe typy wykorzystywane to pompy membranowe i pompy perystaltyczne.

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email, w zakresie koagulantów glinowych, koagulantów żelazowych, przyjmujemy również zapytania na stacje dozowania, pompy dozujące i kontenerowe oczyszczalnie ścieków.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Więcej informacji na temat recyklingu wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

 

Kemira PAX XL3 oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody

Kemira PAX XL3 do stosowania w oczyszczalniach ścieków i instalacjach oczyszczania wody.

Wzbogacony jonami sodu, wodny roztwór chlorku poliglinu. Wykorzystywany przy uzdatnianiu wody i procesach prowadzonych w oczyszczalniach ścieków.

Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,0±0,6
Jony Al+3 % 5,3 ±0,3
Jony Cl % 13,0±2,0
Zasadowość % 70,0±5
Odczyn pH 2,5±0,5
Gęstość PAX XL3 kg/m3 (20°C) 1210±40
Lepkość mPas (20°C) ok. 10

Poprawny proces dozowania koagulantu zapewniają profesjonalne stacje dozowania.

stacja dozowania z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów PAX XL3

stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

 

 

Zapytania dotyczące koagulantów flokulantów instalacji dozowania, chemicznych instalacji z PVCu, prosimy kierować przez poniższy adres email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

 

Informacje o instalacjach dozowania PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące uzdatniania wody CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 10 – papiernie i oczyszczalnie

Koagulant Glinowy Kemira PAX XL 10 w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemysłowych i przemyśle papierniczym.

Kemira PAX XL 10 W postaci handlowej występuje jako bezbarwny roztwór z możliwym lekko żółtym zabarwieniem. Z chemicznego punktu widzenia jest to wodny roztwór chlorku poliglinu z dodatkiem jonów Na i SO4 . Preparat wykorzystywany jest w przemyśle papierniczym i ściekowym.

Zawartość Al2O3 %  9,4±0,4
Al+3 % 5,0 ±0,2
Cl % 11,5±1,0
Zasadowość roztworu % 70,0±10
Odczyn roztworu pH 2,5±0,5
Gęstość koagulatu kg/m3 (20°C) 1220±20
Lepkość odczynnika mPas (20°C) ok. 10 mPas

Dozowanie PAX XL 10 wymaga stosowania pomp chemoodpornych a praca bezpośrednio ze związkiem wymaga ochrony twarzy i rąk.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX XL 10

Membranowe pompy dozujące

W kwestiach koagulantów glinowych, pomp dozujących, stacji dozowania lu oczyszczalni ścieków zapraszamy do kontaktu przez poniższy email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Przeczytaj więcej o recyklingu wody w papierniach PRZEJDŹ

Zobacz więcej artykułów o oczyszczaniu ścieków przemysłowych ZOBACZ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 19H

Glinowy Koagulant Kemira PAX XL 19H w technologiach uzdatniania wody

PAX XL 19H jest roztworem wodnym chlorku poliglinu, używany tak jak pozostałe PAX do uzdatniania wód powierzchniowych oraz przy oczyszczaniu ścieków.

Zawartość związku glinu Al2O3 %  23,6±0,6
Al+3 w roztworze % 12,5 ±0,3
Jony Cl % 8,5±1,0
Właściwości zasadowe % 85,0±5
Odczyn koagulantu pH 3,5±0,4
Gęstość roztworu kg/m3 (20°C) 1340±30
Lepkość mPas (20°C) ok. 20

Urządzenia stosowane przy pracy z PAX.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX XL 19H

Membranowe pompy dozujące

  • chemoodporne pompy dozujące
  • zbiorniki z atestem UN
  • instalacje z chemoodpornego PVCu

 

Zapraszamy do składania zapytań za pomocą podanego adresu e-mail

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Materiały dotyczące antyskalantów w procesie uzdatniania wody CZYTAJ WIĘCEJ

Serwis poświęcony recyklingowi wody PRZEJDŹ