Wyszukiwane frazy: PAx

Kemira PAX 14 recykling wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX 14 do recyklingu wody przemysłowej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych.

Koagulant glinowy, występujący jako roztwór wodny chlorku poliglinu. Znalazł zastosowanie w przemyśle papierniczym, ściekowym i wodnym. Stosowany do uzdatniania wody pitnej i technologicznej. Skutecznie zwalcza bakterie nitkowate. Stosowany w oczyszczaniu ścieków komunalnych i pochodzenia przemysłowego

Tlenek glinu Al2O3 % 13,6 ±0,6
Zawartość jonów Al+3 % 7,2 ±0,3
Obecność chlorków Cl- % 22,0 ±2,0
Zasadowość koagulantu % 26,0 ±6
Odczyn pH 0,5 ±0,2
Gęstość PAX 14 kg/m3 (20°C) 1330±30
Lepkość mPas (20°C) ok. 20
stacja dozowania z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów PAX 14

stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

Systemy dozowania koagulantów pozwalają na łatwe i szybkie podanie określonej dawki odczynnika. Przy pracy z koagulantami należy pamiętać o odzieży ochronnej BHP a w szczególności o ochronie twarzy i rąk.

Zapraszamy do przesyłania zapytań za pośrednictwem adresu email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące recyklingu wody technologicznej PRZEJDŹ

Informacje o oczyszczalniach ścieków przemysłowych CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PAX XL3 oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody

Kemira PAX XL3 do stosowania w oczyszczalniach ścieków i instalacjach oczyszczania wody.

Wzbogacony jonami sodu, wodny roztwór chlorku poliglinu. Wykorzystywany przy uzdatnianiu wody i procesach prowadzonych w oczyszczalniach ścieków.

Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,0±0,6
Jony Al+3 % 5,3 ±0,3
Jony Cl % 13,0±2,0
Zasadowość % 70,0±5
Odczyn pH 2,5±0,5
Gęstość PAX XL3 kg/m3 (20°C) 1210±40
Lepkość mPas (20°C) ok. 10

Poprawny proces dozowania koagulantu zapewniają profesjonalne stacje dozowania.

stacja dozowania z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów PAX XL3

stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

 

 

Zapytania dotyczące koagulantów flokulantów instalacji dozowania, chemicznych instalacji z PVCu, prosimy kierować przez poniższy adres email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

 

Informacje o instalacjach dozowania PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące uzdatniania wody CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 19H

Glinowy Koagulant Kemira PAX XL 19H w technologiach uzdatniania wody

PAX XL 19H jest roztworem wodnym chlorku poliglinu, używany tak jak pozostałe PAX do uzdatniania wód powierzchniowych oraz przy oczyszczaniu ścieków.

Zawartość związku glinu Al2O3 %  23,6±0,6
Al+3 w roztworze % 12,5 ±0,3
Jony Cl % 8,5±1,0
Właściwości zasadowe % 85,0±5
Odczyn koagulantu pH 3,5±0,4
Gęstość roztworu kg/m3 (20°C) 1340±30
Lepkość mPas (20°C) ok. 20

Urządzenia stosowane przy pracy z PAX.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX XL 19H

Membranowe pompy dozujące

  • chemoodporne pompy dozujące
  • zbiorniki z atestem UN
  • instalacje z chemoodpornego PVCu

 

Zapraszamy do składania zapytań za pomocą podanego adresu e-mail

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Materiały dotyczące antyskalantów w procesie uzdatniania wody CZYTAJ WIĘCEJ

Serwis poświęcony recyklingowi wody PRZEJDŹ

Kemira PAX XL 60 – koagulanty

Kemira PAX XL 60 – koagulant glinowy wykorzystywany w uzdatnianiu wody, procesach rekulatywacji jezior oraz oczyszczalniach ścieków.

Jest to jasnożółty roztwór wodny chlorku poliglinu z dodatkiem ponad 0,5% SiO2. Oprócz technologii ściekowych i uzdatniania wody, stosowany jest do rekultywacji jezior oraz w przemyśle papierniczym. Koagulant może być również stosowany w procesach technologicznych recyklingu wody do zastosowań przemysłowych.

Procentowa zawartość tlenku glinu Al2O3 %  14,2±0,6
Jony glinowe Al+3 % 7,5 ±0,3
Zawartość chlorków Cl % 17,0±2,0
Właściwości zasadowe % 40,0±10
Odczyn pH 1,5±0,5
Gęstość roztworu kg/m3 (20°C) 1310±20
Lepkość koagulantu mPas (20°C) ok. 4

Koagulanty ze względu na właściwości żrące, dozuje się przy pomocy specjalnych chemoodpornych membranowych pomp dozujących. Przy obsłudze instalacji dozującej PAX należy stosować

kontener magazynowy, do stacji dozowania PAX XL 60

kontener magazynowy do przechowywania substancji żrących

odpowiednie środki ochrony indywidualnej takie jak osłona oczu i twarzy, rękawic ochronnych.

 

Zapraszamy do kontaktu w zakresie konsultacji stosowania koagulantu Kemira PAX XL 60 oraz osprzętu niezbędnego do dozowania.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące recyklingu wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Oczyszczanie ścieków przy użyciu koagulantów glinowych CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 69 – uzdatnianie wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX XL 69 w przemyśle papierniczym i oczyszczaniu ścieków.

Koagulant glinowy PAX XL 69 występuje  w wersji handlowej jako jasnożółty roztwór o temperaturze przechowywania powyżej -5 stopni Celsjusza. Koagulant jest domieszkowany jonami krzemu Si, sodu Na oraz siarczanowymi VI SO4. Stosowany przez przemysł papierniczy, w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemyśle związanym z uzdatnianiem wody.

Zawartość Al2O3 w roztworze %  11,3±0,9
Obecność jonów Al+3 % 6,0 ±0,5
Zawartość chlorków Cl % 11,0±2,0
Zasadowość roztworu % 60,0±10
Odczyn Koagulantu pH 2,5±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20
Lepkość mPas (20°C) ok. 40

Do podawania koagulantów w trakcie procesu technologicznego stosuje się specjalistyczne instalacje dozowania. Podstawowa instalacja tego typu zawiera zbiornik z czujnikiem poziomu pompę

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX XL 69

Fragment instalacji dozowania koagulantów, widoczne pompy dozujące z orurowaniem diagnostycznym.

dozującą, ewentualnie opłaszczenie grzewcze.

 W przypadku pytań lub zainteresowanie instalacjami dozującymi lub koagulantami zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Informacje dotyczące redukcji chemicznego zapotrzebowania na tlen w ścieku CZYTAJ WIĘCEJ

Artykuły na temat dozowania i stacji dozowania chemii CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 61 – koagulaty glinowe

PAX XL 61 w zastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX

Membranowe pompy dozujące

Chlorek poliglinu występujący w jasnożółtym wodnym roztworze

z dodatkiem jonów Si oraz Mg. Używany przy produkcji papieru,

uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków przemysłowych.

 

 

Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,2±0,4
Jony glinu Al+3 % 5,4 ±0,2
Jony chloru  (Cl) % 11,0±2,0
Charakter Zasadowy 70,0±10%
Odczyn pH 3,0±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20
Lepkość mPas (20°C) ok. 4

 Badania wykazały, że optymalny pH dla koagulacji zanieczyszczeń w ściekach z zastosowaniem PAX XL 61 wynosi 7,9, dodatkowo nie potrzebuje obniżania pH w celu podwyższenia wydajnościkoagulacji. W porównaniu z niektórymi koagulantami żelazowymi uzyskiwano lepsze efekty w zakresie mętności a obniżenie pH z 8,1 na 7,81 dawało znaczy wzrost wydajności koagulacji

kontener magazynowy, do stacji dozowania PAX

kontener magazynowy do przechowywania substancji żrących

zawieszonych w roztworze zanieczyszczeń.

Należy pamiętać, że w celu uzyskania optymalnego efektu oczyszczania ścieku należy przeprowadzić szczegółową analizę ścieku, oraz wykonać serię testów z użyciem różnych koagulantów.
Koagulant PAX XL 61 posiada właściwości żrące, w celu bezpiecznego dozowania należy stosować odpowiednie środki ochrony oraz profesjonalnie wykonane instalacje dozujące.
PAX można dozować bezpośrednio do ścieków przy użyciu chemoodpornych membranowych pomp dozujących. Przechowywanie odczynnika możliwe jest w zbiorniku magazynowym – wykonanym z plastiku o wysokiej odporności na substancje żrące. Kontener lub zbiornik walcowy powinien posiadać dopuszczenie UN.
Na dodanych zdjęciach przedstawione są przykładowe zbiorniki do przechowywania koagulantów, oraz pompy dozowania wykorzystywane do prowadzenia procesu chemicznej obróbki w węzłach oczyszczania ścieków przemysłowych.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zamówienia pomp dozujących zapraszamy do kontaktu przez e-mail.