Wyszukiwane frazy: uzdatnianie wody

Kemira PIX 111 blokowanie siarkowodoru

Koagulant żelazowy Kemira PIX 111 – strącanie fosforu, blokowanie siarkowodoru.

Kemira PIX 111 to handlowa nazwa koagulantu żelazowego opartego na wodnym roztworze chlorku żelaza III. Stosowany w zagadnieniach związanych z uzdatnianiem wody technologicznej. Jest dobrym związkiem strącającym fosfor ze ścieków. Dodatkowo ma pozytywne właściwości zapobiegające powstawaniu toksycznego siarkowodoru w trakcie procesu oczyszczania ścieków.

Zawartość Fe % 13,4 ± 0,6
Obecność jonów Fe2+ % max 0,3
Obecność wolnego kwasu % max 3,0
Zawartość chlorków Cl- % 27,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1380 – 1500
Odczyn pH poniżej 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 111

Zbiornik magazynowy PIX

Zbiorniki i stacje dozowania PIX 111 wymagają specjalistycznych materiałów konstrukcyjnych.

Zapraszamy do składania zapytań na PIX 111 oraz zbiorniki ze stacjami dozowania, przy użyciu adresu email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Czytaj więcej na temat kondycjonowania osadów CZYTAJ WIĘCEJ

Instalacje dozowania informacje i artykuły PRZEJDŹ

Kemira PIX 112 – oczyszczanie ścieków

Stosowany w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Wykorzystywany przy uzdatnianiu wody do celów technologicznych i spożywczych. Występuje jako roztwór siarczanu żelaza III.

Stężenie procentowe żelaza Fe % 11,8 ± 0,15
Jony żelaza Fe2+ % max 0,06
Ilość wolnego kwasu Wolny kwas -4,0 – 0,0
Ilość substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1
Gęstość koagulantu kg/m3 (20°C) 1500 – 1560
Lepkosć mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn pH poniżej 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 112

Zbiornik magazynowy PIX

Podczas pracy z PIX 112 należy stosować ubiór ochronny

Zapraszamy do kontaktu w sprawie koagulantów PIX, PAX oraz instalacji dozowania i zbiorników magazynowych.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Czytaj więcej o recyklingu wody przemysłowej PRZEJDŹ

 

 

Kemira PIX 122 koagulanty żelazowe

Koagulant żelazowy KEMIRA PIX 122 w procesach uzdatniania i recyklingu wody oraz oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnych.

Występuje jako roztwór siarczanu żelaza III, w postaci ciemnobrązowego roztworu. Wykorzystywany w procesach uzdatniania wody do celów spożywczych jak i przemysłowych. Stosowany jest również przy oczyszczaniu ścieków z przemysłu.

Zawartość żelaza Fe ogólnie % 12,6 ± 0,3
Zawartość jonów żelaza Fe2+ % max 0,06
Zawartość wolnego kwasu % -4,0 – -3,0
Stężenie substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1
Gęstość PIX 122 kg/m3 (20°C) 1550 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn pH poniżej 1
oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania PIX 122

stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

Koagulanty żelazowe ze względu na bardzo niskie pH wymagają specjalnych instalacji dozowania.

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat recyklingu wody przemysłowej PRZEJDŹ

Kemira PAX 16 uzdatnianie wody

Kemira PAX 16 – chlorek poliglinu w zastastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych

Występuje jako jasnożółty roztwór chlorku poliglinu. Stosowany w usuwaniu bakterii nitkowatych, w ramach technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Znalazł również zastosowanie przy uzdatnianiu wody pitnej i do zastosowań przemysłowych.

Zawartość Al2O3 % 15,5±0,4
Obecność jonów Al+3 % 8,2 ±0,2
Chlorki Cl- % 19,0±2,0
Zasadowość % 37,0±5
Odczyn koagulantu pH 1,0±0,2
Gęstość PAX 16 kg/m3 (20°C) 1330±20
Lepkość roztworu mPas (20°C) ok. 25
Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX 16

Membranowe pompy dozujące

Chemoodporne pompy dozujące stanowią podstawowe urządzenia w technologi dozowania PAX 16.

Podstawowe typy wykorzystywane to pompy membranowe i pompy perystaltyczne.

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email, w zakresie koagulantów glinowych, koagulantów żelazowych, przyjmujemy również zapytania na stacje dozowania, pompy dozujące i kontenerowe oczyszczalnie ścieków.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Więcej informacji na temat recyklingu wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

 

Kemira PAX 18 chlorek poliglinu

Kemiara PAX 18 koagulant glinowy z dodatkiem jonów chlorkowych

Wykorzystywany jest przy zwalczaniu bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. Dodatkowo stosuje się do w przemyśle celulozowym przy produkcji papieru. Chlorek poliglinu PAX 18 używany jest do uzdatniania wody na cele produkcyjne oraz do spożycia przez ludzi.

Tlenek glinu Al2O3 %  17,0±0,6
Trójwartościowe jony glinu Al+3 % 9,0 ±0,3
Chlorki Cl % 21,0±2,0
Zasadowość % 41,0±3
Odczyn pH 1,0±0,2
Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±10
Lepkość mPas (20°C) ok. 20
Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX 18

Membranowe pompy dozujące

Stacje dozowania koagulantów glinowych najczęściej składają się z pompy dozującej, zbiornika magazynowego, sondy poziomu.

 

 

Zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy adres email w zakresie pracy do odwadniania osadów, koagulanty glinowe, koagulanty żelazowe, pompy dozujące

 

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące osadu czynnego, osadu poflotacyjnego i metod gospodarowania osadem PRZEJDŹ

Odwadnianie osadów ściekowych PRZEJDŹ

Kemira PAX 25 do uzdatniania wody

Kemira PAX 25 – koagulant glinowy z dodatkiem chlorku żelaza.

Jest wodnym roztworem chlorku poliglinu i chlorku żelaza II. Stosuje się go przy rekulatywacji jezior, uzdatnianiu wody . Zastosowanie znalazł również tak jak w przypadku pozostałych PAX w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych w tym w usuwaniu bakterii nitkowatych.

Zawartość związku Al2O3 %  11,9±0,4
Procentowe stężenie Al+3 % 6,3 ±0,2
Zawartość jonów żelaza Fe+2 % 2,2±0,1
Obecność jonów chlorkowych Cl % 20,0±2
Zasadowość produktu % 43,0±5
Odczyn koagulantu pH 1,5±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±30
Lepkość PAX 25 mPas (20°C) 10±5

Instalacje dozowania koagulantów żelazowych i glinowych wymagają chemoodporne pompy dozujące przystosowane do właściwości żrących medium tłoczonego.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX 25

Membranowe pompy dozujące

 

Zapraszamy do kontaktu poprzez adres email, w zakresie pomp dozujących koagulantów glinowych, żelazowych oraz gotowych stacji dozowania

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły z zakresu recyklingu wody PRZEJDŹ

Dowiedz się więcej o technologiach oczyszczania ścieków CZYTAJ WIĘCEJ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Kemira PAX XL1do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL1 koagulant glinowy w technologiach oczyszczania ścieków

Występuje w postaci roztworu bezbarwnego lub o jasnożółtym odcieniu. Wzbogacony w jony magnezu lub wapnia, nadaje się do procesów oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych oraz w technologiach uzdatniania wody do celów produkcji i spożycia.

Stężenie tlenku Al2O3 %  10,0±0,6
Procentowa zawartość jonów Al+3 % 5,3 ±0,3
Jony chlorkowe Cl % 13,0±2,0
Zasadowość % 70,0±5
Odczyn pH 2,5±0,5
Gęstość substancji kg/m3 (20°C) 1240±20
Lepkość koagulantu Lepkość (20°C) ok. 10

Osprzęt wykorzystywany do dozowania koagulantów i flokulantów:

oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania PAX XL1

stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

  • instalacja z PVCu
  • chemoodporne pompy dozujące
  • zbiorniki z atestem UN do mogazynowania
  • Stacje dozowania koagulantu z czujnikiem poziomu w zbiorniku.

Zapraszamy do składania zapytań poprzez poniższy email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o technologiach oczyszczania ścieków komunalnych CZYTAJ WIĘCEJ

Poznaj tematy: mechaniczne oczyszczanie ścieków, chemiczne oczyszczanie ścieków PRZEJDŹ

Szukasz kontenerowej oczyszczalni ścieków? PRZEJDŹ i WYBIERZ

Kemira PAX XL3 oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody

Kemira PAX XL3 do stosowania w oczyszczalniach ścieków i instalacjach oczyszczania wody.

Wzbogacony jonami sodu, wodny roztwór chlorku poliglinu. Wykorzystywany przy uzdatnianiu wody i procesach prowadzonych w oczyszczalniach ścieków.

Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,0±0,6
Jony Al+3 % 5,3 ±0,3
Jony Cl % 13,0±2,0
Zasadowość % 70,0±5
Odczyn pH 2,5±0,5
Gęstość PAX XL3 kg/m3 (20°C) 1210±40
Lepkość mPas (20°C) ok. 10

Poprawny proces dozowania koagulantu zapewniają profesjonalne stacje dozowania.

stacja dozowania z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów PAX XL3

stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

 

 

Zapytania dotyczące koagulantów flokulantów instalacji dozowania, chemicznych instalacji z PVCu, prosimy kierować przez poniższy adres email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

 

Informacje o instalacjach dozowania PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące uzdatniania wody CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 1905

Koagulant na bazie jonów glinu, Kemira PAX XL 1905

Występuje jak lekko mętny roztwór o szarym zabarwieniu. Wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody.

Zawartość związku Al2O3 % 11,3±0,9
Procentowo jonów Al+3 % 6,0 ±0,5
Obecność chlorków Cl % 5,0±1,0
Roztwór o zasadowości % 85,0±5%
Odczyn pH 3,6±0,4
Gęstość koagulantu kg/m3 (20°C) 1150±50
Lepkość PAX XL 1905 mPas (20°C) ok. 20

Parametry chemiczne koagulantu wymuszają użycie stacji dozowania przystosowanych współpracy i liniami technologicznymi. Praca z koagulantami wymaga stosowania odpowiednich procedur

stacja dozowania z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów PAX XL 1905

stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

BHP oraz dobrze dobranego sprzętu na instalacji.

 

 

Pompy dozujące, koagulanty glinowe PAX, instalacje dozowania. Zapraszamy do kontaktu przez e-mail podany poniżej.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat Stacji dozowania odczynników chemicznych CZYTAJ WIĘCEJ

Artykuły na tematy związane z uzdatnianiem wody i recyklingiem wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 60 – koagulanty

Kemira PAX XL 60 – koagulant glinowy wykorzystywany w uzdatnianiu wody, procesach rekulatywacji jezior oraz oczyszczalniach ścieków.

Jest to jasnożółty roztwór wodny chlorku poliglinu z dodatkiem ponad 0,5% SiO2. Oprócz technologii ściekowych i uzdatniania wody, stosowany jest do rekultywacji jezior oraz w przemyśle papierniczym. Koagulant może być również stosowany w procesach technologicznych recyklingu wody do zastosowań przemysłowych.

Procentowa zawartość tlenku glinu Al2O3 %  14,2±0,6
Jony glinowe Al+3 % 7,5 ±0,3
Zawartość chlorków Cl % 17,0±2,0
Właściwości zasadowe % 40,0±10
Odczyn pH 1,5±0,5
Gęstość roztworu kg/m3 (20°C) 1310±20
Lepkość koagulantu mPas (20°C) ok. 4

Koagulanty ze względu na właściwości żrące, dozuje się przy pomocy specjalnych chemoodpornych membranowych pomp dozujących. Przy obsłudze instalacji dozującej PAX należy stosować

kontener magazynowy, do stacji dozowania PAX XL 60

kontener magazynowy do przechowywania substancji żrących

odpowiednie środki ochrony indywidualnej takie jak osłona oczu i twarzy, rękawic ochronnych.

 

Zapraszamy do kontaktu w zakresie konsultacji stosowania koagulantu Kemira PAX XL 60 oraz osprzętu niezbędnego do dozowania.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące recyklingu wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Oczyszczanie ścieków przy użyciu koagulantów glinowych CZYTAJ WIĘCEJ